SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 DERS ÖZETİ

admin
Aralık 28, 2019

ÜNİTE 1 - TRAFİK KÜLTÜRÜ

1 KONU - TRAFİK ADABI

TRAFİKTE SERGİLENMESİ GEREKEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Trafik, insanların, hayvanların ve araçların ulaşım yolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Toplumsal düzenin trafikte de sağlanması, insanların güvende ve mutlu yaşamasına katkı sağlayacaktır. Devletlerin trafikle ilgili yazılı kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara uymak bütün vatandaşların görevidir. Kurallara uymayanların karşılaşacağı birtakım yaptırımlar bulunmaktadır. Trafik ortamında sergilenen olumsuz bir davranış, trafiğe katılan herkesi etkiler. Trafikte olumsuz davranışlarda bulunanları uyarmak aynı zamanda vatandaşlık görevidir.

TRAFİKTE ETKİLİ İLETİŞİM

Trafik ortamı insanların ortak kullanım alanıdır. Trafiğe çıkan sürücülerin birlikte hareket etmeleri ve iletişim içinde olmaları gerekmektedir. Trafiğe çıkan her sürücü karşısındaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendisini onun yerine koyarak hareket etmelidir. Trafikte her ne olursa olsun sürücülerin iletişim içerisinde olması çok önemlidir.

TRAFİK KURALLARI

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA VE OKUL SERVİSLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Toplu Taşıma Araçlarında Uyulması Gereken Kurallar

Nüfus yoğunluğunun bulunduğu kent merkezlerinde toplu taşıma, birçok problemin ortadan kalkmasını sağlayan bir ulaşım türüdür. r. Toplu taşıma araçlarında başkalarının hakkına saygılı davranılması; insanların emniyetli, huzurlu, sakin ve mutlu bir yolculuk yapmasına imkân sağlayacaktır. Toplu taşıma araçlarında sürücüler ise durağa gelmeden aracı durdurmamalı, yolcular araca binerken veya araçtan inerken kontrollerini iyi yapmalı, cep telefonu ile konuşmamalı, yolcularla sohbet etmemeli ve yolculara karşı kibar olmalıdır. Çocuklu, yaşlı, engelli, gazi ve hamile vatandaşların toplu taşıma araçlarında bu bireylerin rahat yolculuk yapmaları herkesin sorumluluğundadır.

Okul Servislerinde Uyulması Gereken Kurallar

Taşıma yolu ile eğitimden faydalanacak öğrencilerin, seçilen taşımalı okula günübirlik taşınarak eğitim öğretime devamlarını sağlamak amacı ile yapılan uygulamalarda taşımalı okul servisleri kullanılır. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde okul servis sürücülerinin uyması gereken kurallar belirtilmiştir. Buna göre şoförler öncelikle öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlarında gerekli tedbirleri almalıdır. Okul servis araçlarında şoförlük yapabilmek için sürücülerin ilgili belediyeden özel izin belgesi almaları gerekmektedir. kul servis araçlarında güvenli bir yolculuğun gerçekleşmesi için öğrencilerin de uyması gereken birtakım kurallar bulunmaktadır. Öğrenciler, servis araçları tam durmadan araca binmeye ve araçtan inmeye çalışmamalıdır.

Trafikte Kural İhlallerinin İlgililere Bildirilmesi

Trafik ortamında yaya, sürücü veya yolcu olarak bulunurken trafikte görülen kural dışı davranışların geciktirilmeden ilgililere bildirilmesi bir vatandaşlık görevidir. Bu tür ihlaller tespit edildiği anda hemen “112 Acil Çağrı Merkezi” aranmalıdır.

2 KONU - TRAFİK İŞARETLERİ VE İŞARET LEVHALARI

Işıklı İşaret Cihazları

Bu cihazlar ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilir veya otomatik olabilir.

Trafik İşaret Levhaları

Tehlike Uyarı İşaret Levhaları: Kara yolu ve yakın çevresindeki tehlikeler hakkında yoldan yararlananlara uyarı görevi yapar.

Trafik Tanzim İşaret Levhaları: Kara yolundan yararlananlara trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla uymaları gereken yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır.

Trafik Bilgi İşaret Levhaları: Yoldan yararlananlara yol ve yolun yakın çevresi, yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ile çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi verir.

 

Duraklama ve Park Etme İşaret Levhaları: Araçların duraklama ve park etme hâllerinde, trafiğin akışı ve güvenliği bakımından yapılması gerekli görülen düzenlemeleri belirleyen işaretlerdir.

Erişme Kontrollü Kara Yolu İşaret Levhaları: Erişme kontrollü kara yollarında uygulanan işaretlerdir. Bu yol üzerindeki düzenlemeleri içerir.

Yapım-Bakım ve Onarım İşaret Levhaları: Bu levhaların amacı; şehirler arası yollarda yapılacak yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle oluşacak kritik kesimlerde trafiğin düzenli ve güvenli bir şekilde seyrini sağlamaktır.

Yol Çizgileri

Taşıt yolunu şeritlere ayırarak araçların düzenli ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla kaplama üzerine çizilen çizgilerdir.

 • Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi boyunca hiç bir sebeple soldaki şeride geçilemez ve şeridin üzerinden gidilemez.
 • Kesik Yol Çizgisi: Bu çizgi, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir anlamı taşır.
 • Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi: Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı çizgilerin bulunduğu yol kesimlerinde, araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.
 • Yan Yana İki Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamındadır.

3 KONU - KARA YOLLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Kara Yolunda Şerit Takip Kuralları

Kara yollarında trafik sağdan akar. Sürücülerin kara yollarında düzenli ve güvenli bir şekilde seyretmeleri için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nce belirlenen şerit takip kurallarına uymaları gerekir.

Kara Yollarında Uyulması Gereken Geçme Kuralları

 • Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olması,
 • Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması,
 • Geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak geçiş yapması,
 • Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve aracının bu geçişe uygun durumda bulunması mecburidir.

Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar

 • Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı kara yollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,
 • Kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak,
 • Araçların kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak zorundadır.

Geçmenin Yasak Olduğu Yerler

 • Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerler
 • Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçler
 • Yaya ve okul geçitlerine yaklaşılan yerler
 • Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşılan yerler
 • Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tüneller

Takip Mesafesi

Kara yolunda aynı şeritte birbiri ardında hareket hâlinde olan iki araç arasındaki mesafeye takip mesafesi adı verilir. Takip mesafesi, takip eden aracın 2 saniyede katedeceği yol uzunluğu kadardır.

Trafik İşaret ve Görevlilerine Uyma Mecburiyeti ile Bunlarda Öncelik Sırası

 1. Trafik Görevlisinin İşaretleri
 2. Işıklı Trafik İşaretleri
 3. Trafik İşaret Levhaları
 4. Yol Çizgileri
 5. Diğer İşaretleme Elemanları: kenar taşları, oto korkulukları, bordür taşları vb.

 

Hız Sınırları

Trafikte araçların şehir içi ve şehir dışı yollar ile erişme kontrollü kara yollarında uymaları gereken hız kuralları Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiştir. Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri aracı hızlı kullanmaktır. Hız arttıkça aracın kontrol edilmesi de o oranda güçleşir. Kara yollarında araçların hızlı kullanımının önüne geçilmesi, kaza oranlarının azalmasını sağlayacaktır.

4 KONU - TRAFİKTE İLK GEÇİŞ HAKKI VE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

 1. Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar
 2. Organ ve doku nakli yapan araçlar
 3. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları
 4. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden güvenlik güçlerine ait araçlar
 5. Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar
 6. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli araçlar
 7. Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait araçlar
 8. Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar

5 KONU - TRAFİK GÜVENLİĞİ

TRAFİK EĞİTİMİ

Trafik Eğitiminin Önemi

Son yıllarda yaşanan hızlı gelişim ve değişim ile beraber ülkemizde ve dünyada araç sayılarında ve sürücü sayılarında artış görülmektedir. Türkiye’de trafik teröründe bir akrabasını veya tanıdığını kaybetmeyen neredeyse kimse bulunmamaktadır. Trafik güvenliği konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi ancak erken yaşlarda başlaması gereken trafik eğitimiyle mümkündür. Kara yollarında artan sürücü sayısıyla beraber ortaya çıkabilecek sorunların en aza indirilmesi için tüm bireylere hayatın her evresinde trafik eğitimi verilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Sürücü Kursları

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir. Sürücü adaylarına alacakları sertifika sınıfına göre araçları sürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarına yönelik uygulamaları içeren direksiyon eğitim dersleri, uygulamalı olarak verilir.

Aday Sürücülük Süreci

İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle “aday sürücü” olarak kabul edilir. Belgesi iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına tekrar devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

Sürücü Belgeleri

Sürücü Adaylarında Aranan Şartlar

 • Yaş
 • Deneyim
 • Öğrenim
 • Sağlık
 • Sınav
 • Adli sicil kaydı

Yaş

 • M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16
 • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18
 • A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21
 • C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21
 • D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

Öğrenim: Bütün ehliyet türleri için en az ilkokul düzeyinde eğitim şartı aranmaktadır. Sürücü belgesi alacak olanlar, bunu kanıtlayan belge ya da diplomayı sürücü kursuna vermek zorundadır.

Sağlık: Sağlık raporu, bazı rahatsızlık türü olanların ehliyet belgesi alamayacakları ya da bazı ehliyet sertifika türlerini alabilecekken bazılarını almaya hak kazanamayacakları durumlarda istenmektedir.

Sınav: Sürücü olmak isteyen bir aday iki aşamalı sınavdan geçmek zorundadır. Bu sınavların birincisi yazılı sınav (test sınavı), ikincisi yazılı sınavdan geçen adayların girebildiği direksiyon sınavıdır.

Ehliyetler ve Kullanabileceği Araçlar

 • M-Motorlu bisiklet (moped) (2-3-4 tekerlekli)
 • A1-125 cc’ye kadar motosiklet (2-3 tekerlekli)
 • A2-35 kW’a kadar motosiklet (2-3 tekerlekli)
 • A-35 kW ve üzeri motosiklet (2-3 tekerlekli)
 • B1-Motosiklet (4 tekerlekli)
 • B-Otomobil ve kamyonet
 • BE-Otomobil ve kamyonet (römorklu)
 • C1-7.500 kg’a kadar kamyon ve çekici
  C1E-12.000 kg’a kadar kamyon ve çekici (römorklu)
 • C-Kamyon ve çekici
 • CE-Kamyon ve çekici (römorklu)
 • D1-Minibüs
 • D1E-Minibüs (römorklu)
 • D-Otobüs
 • DE-Otobüs (römorklu)
 • F-Traktör
 • G-İş makinesi

Trafik Sigortasının Önemi

Zorunlu trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtildiği üzere araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan sigortadır. Trafik sigortası, trafikte meydana gelebilecek maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda kusurun durumuna göre kişiyi güvence altına alıp hasar ve tedavi masraflarının karşılanması amacıyla yaptırılan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortası sahibi olmak zaman ve para kayıplarını önlemek açısından gereklidir.

6 KONU - GÜVENLİ YOLCULUK

Güvenli Yolculukta Alınması Gereken Önlemler

Trafik ortamında insanlar; sürücü, yaya ya da yolcu olarak bulunur. Trafikte güvenle yolculuk yapmak için trafik ortamında bulunan tüm bireylere az ya da çok birtakım sorumluluklar düşmektedir. Yayaların güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri, can güvenlikleri için gereklidir. Kırsal kesimlerdeki ve şehirler arası yollarda yaya geçitleri ve yaya kaldırımları bulunmamaktadır. Bu bölgelerde yolun yanında, araçların kullanmadığı toprak bölümler yani banketler bulunmaktadır. Yayalar bu durumlarda banketleri kullanmalıdır. Sürücüler, araçlarını kontrol etmelerini güçleştiren durumları fark edip kaza riskini azaltmak için dikkatlerini dağıtacak bu gibi unsurlardan uzak kalmalıdır. Araç içinde cep telefonunu kapalı tutmak, bu açıdan en etkili önlemdir.

Emniyet Kemeri

Özel araçlarda, şehirler arası otobüsler ile şehir içi otobüs ve minibüslerde “emniyet kemeri”nin bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamayacak kişilerin resmi veya özel sağlık kuruluşlarından emniyet kemeri takamayacağına dair sağlık raporu almaları gerekir.

Çocuk Koltuğu

Otomobillerde çocuk koltuklarının kullanılması, araç içinde bulunan çocuğun kaza anında oturduğu yerden fırlayıp savrulmasını önlemek içindir. . Çocuk koltuğu kullanılması halinde özellikle yaralanmaların şiddetini azaltmak mümkün olduğu gibi bazı hallerde yaralanmaların tümüyle önüne geçmek de mümkündür.

Raylı Sistemlerde Güvenli Yolculuk

Ulaşım yollarından biri olan raylı sistem, son yıllarda hızlı gelişim göstermiş ve modern raylı sistem araçlarının geliştirilmesini sağlamıştır. Yolcular; gar, istasyon, durak ve araç içlerinde her türlü düzenlemelere, sesli ve görsel ikazlara dikkat etmeli ve uymalıdır. Can güvenliği için tren tamamen durmadan vagon kapıları açılmamalı ve kapılardan sarkılmamalıdır.

Deniz Yolu Araçlarında Güvenli Yolculuk

Dalgaların şiddeti ile deniz araçlarında oluşan sarsıntılarda denge kayıpları yaşanıp düşme tehlikesi oluşmaktadır. Bu nedenle yolculuk esnasında ve deniz araçları tamamen durmadan güvenlik açısından ayağa kalkılmamalıdır. Ayrıca hareket etmek üzere iskeleden ayrılma aşamasındaki bir deniz aracına binmeye çalışılmamalıdır. Yolcuların; deniz araçları limanlara yanaşıp rampa tam olarak açılmadan, biniş veya iniş onayı verilmeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan araba vapurlarına, deniz otobüslerine, feribotlara binmesi ve bu araçlardan inmesi tehlikeli ve yasaktır.

Hava Yolu Araçlarında Güvenli Yolculuk

Yolcuların her türlü delici, kesici, yanıcı vb. eşyayı uçuş güvenliği açısından uçağa binerken yanlarında bulundurmaları yasaktır. Yolcuların ayrıca kemer, saat, bozuk para gibi metalleri güvenlik kapılarında sıra beklememek ve vakit kaybını önlemek açısından güvenlik personelinin belirttiği şekilde hazır bulundurmaları önemlidir. Yine uçakta cep telefonu ve elektronik eşyaların kullanımı, uçağın elektronik aksamına verebileceği zararlardan dolayı kesinlikle yasaktır. Yolcuların uçağa bindikten sonra koltuklarına oturmaları ve kemerlerini, uçak kabin görevlilerinin bildirdiği gibi bağlamaları, kalkış öncesi koltuklarını dik konuma getirmeleri gerekmektedir.

7 KONU - TRAFİK KAZALARI

TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ

İnsan, Araç, Yol, Çevre ve İklim

Türkiye’de meydana gelen trafik kazaları ve bunların beraberinde getirdiği maddi ve manevi zararlar, ülke sorunlarının başında gelmektedir.

 • İnsan: İnsan etmeni; kazaya sebebiyet açısından ana unsur olup sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere üç şekilde trafikte yer alır.
 • Taşıt: Ülkemizde aracın modeli eskidikçe vergisi de azaldığından ikinci el olarak adlandırdığımız araçların kullanımı oldukça yaygındır. Mekanik arıza sebebiyle oluşabilecek üzücü olaylarla karşılaşmamak için periyodik araç muayeneleri, daha iyi teknik donanımlarla ve profesyonelce yapılmalıdır.
 • Yol: Trafik kazalarına sebep olan diğer bir husus da yol etmenidir. Yolun geometrik durumu, özellikleri, kaplama niteliği, yüzeyindeki bozukluk veya donanımındaki bir eksiklik trafik kazalarına neden olabilmektedir.
 • Çevre ve İklim: Çevre koşullarının kazalara etkisi, öncelikli olarak iklim bakımından değerlendirilebilir. İklim koşullarının iyi olduğu yaz aylarında insanların tatil beldelerine yönelmeleri nedeniyle trafik yoğunluğunun artması sonucu kazalarda artış olması kaçınılmazdır.

Kural İhlalleri

 • Aşırı Hız: Yüksek hızda araç kullanma, kaza sayısını doğrudan etkileyen önemli bir trafik ihlalidir.
 • Hatalı Sollama, Şerit İhlali, Geçiş Önceliği, Takip Mesafesi: Sürücüler, geçme kurallarına uymalı ve geçmenin yasak olduğu yerlerde asla sollama yapmamalıdır.
 • Kırmızı Işık İhlali: Sürücülerin trafik ışıklarına dikkat etmeleri ve kırmızı ışık ihlalinden kaçınmaları, hem kendi hem de diğer vatandaşların can ve mal güvenliği açısından oldukça önemlidir.

TRAFİK KAZALARININ SONUÇLARI

Trafik Kazalarının Birey Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Trafik kazası yaşayan bireyler ve bu bireylerin yakınlarında kaza sonrası güvensizlik, içe kapanma, çevreyle ilişkileri azaltma, bunalım, korku, öç alma isteği, hafıza kaybı, uyku bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklara rastlanmaktadır. Ayrıca trafik kazası geçiren çocuklarda travma sonrası stres, kronik depresyon, uyku bozukluğu, duygusal dengesizlik gibi fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Trafik Kazalarının Toplum Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Birey, toplumun bir parçası olarak düşünüldüğünde bu kişilerin aileleri, arkadaşları, çevresi de bu durumdan etkilenmektedir. Bir kazada engelli kalan ya da hayatını kaybeden kişilerin aile fertlerinin kazadan önceki psikolojik ve sosyal hayatlarına dönmeleri zordur. Trafik kazası sonucunda travmaya uğramış kişiler, yaşadıkları bu olumsuzlukların yanı sıra idari mahkemeler ve ceza mahkemeleriyle, sigorta işlemleriyle de uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu bakımdan trafik kazaları, sonuçları itibarıyla bireyleri ve aileleri olduğu kadar toplumu da derinden etkilemektedir.

Trafik Kazalarının Ekonomik Sonuçları

Trafik kazaları sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi kayıplar, kişiler için olduğu kadar toplum ve ülke ekonomisi için de önemli boyutlardadır. Trafik kazalarının getirdiği maddi külfet, kişi başına düşen milli geliri de olumsuz yönde etkilemektedir.

8 KONU - TRAFİK VE ÇEVRE

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ KULLANILMASININ ÖNEMİ

Trafikte özel araçların gereksiz kullanımı; yollarda trafik sıkışıklığına, hava kirliliğine, gürültüye ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamalı bunun yerine toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.

Özel Araçları Gereksiz Kullanmanın Sebep Olduğu Olumsuzluklar

 • İsraf ve yakıt tüketiminin artması
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Çevrenin bozulması ve kirlenmesi
 • Özellikle büyük şehirlerde trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
 • Park probleminin artması

BİSİKLET KULLANIMI

Ulaşım araçları içinde bu sorunlara çözüm olabilecek önemli çözüm yollarından birisi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bisiklet kullanımı, motorlu araçlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ortadan kaldırmaktadır. Bisiklet kullanımının ekonomi, çevre ve sağlık açısından birçok faydası vardır. Etki alanı bu kadar geniş olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için tüm bireylere, sivil toplum örgütlerine, basına, kurum, kuruluş ve üniversitelere çok önemli görevler düşmektedir. Bisiklet kullanımı çocukların kas ve refleks gelişimini sağlamaktadır.

 

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020