Açık Lise Akaid 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
1 Ocak 2020
1.
Soru 1 )“Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, din de yalnız O’nundur. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?”
(Nahl suresi 52.ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi “Akaid” kapsamına giren bir kavramdır?
3.
Soru 3 )“… Sen de onlara: ‘Eğer sahiden doğru söylüyorsanız iddianızı kanıtlayın.’ de.”
(Bakara suresi, 111. ayet)
Bu ayette İslam akaidinin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynakları arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )İslam akaidi artma ve eksilmeyi, bozulma ve değiştirilmeyi kabul etmeyen, sabit ve değişmez akîdelerden oluşmaktadır. Aşağıdaki ayet ve hadislerin hangisinde bu duruma değinilmemiştir?
6.
Soru 6 )Taklidî iman için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
Soru 7 )Hz. İbrahim Allah’tan ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini istemiş,
Allah’ın “İnanmadın mı?” sorusuna “… İnandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim…” cevabını vermiştir.
Hz. İbrahim’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine örnek oluş turur?
8.
Soru 8 )• “… Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.” (Yûsuf suresi, 87. ayet)
• “Yoksa Allah’ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah’ın tuzağından emin olamaz.” (A’râf suresi 99.ayet)
Bu ayetler birlikte değerlendirildi ğinde çıkabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde münafıklardan bahsedilmektedir?
10.
Soru 10 )Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Allah’ın varlığı ve birliği konusunda birçok delil ortaya konulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu delillerin amaçlarından biridir?
12.
Soru 12 )“İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?”
(Meryem suresi, 67. ayet)
Bu ayette Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili aşağıdaki delillerden hangisi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )“Esmaü’l-hüsna” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
14.
Soru 14 )Allah’a mahsus olup O’ndan başkası na verilemeyen sıfatlara zâtî sıfatlar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zâtî sıfatlardan biridir?
15.
Soru 15 )“… Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Nahl suresi, 77. ayet)
Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 )“Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleride dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.”
(Zuhrûf suresi, 19. ayet)
Bu ayet meleklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
17.
Soru 17 )Kabirde soru sormakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Melekler, cinler ve insanlar için aşağıdakilerden hangisi ortak olarak söylenebilir?
19.
Soru 19 )“Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak ko şanlar üzerindedir.” Nahl suresi, 100. ayet)
Bu ayette şeytan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
20.
Soru 20 )Kur’an-ı Kerim’de “iman edenler vesalih amel işleyenler” ifadesinin geç tiği pek çok ayet vardır.
Bu ayetlerde “iman edenler” ve “salih amel işleyenler” ayrı ayrı zikredilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Açık Lise Akaid 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Akaid 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Akaid 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Akaid 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Akaid 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Akaid 1 ders özetlerine de Akaid 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Akaid 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Akaid 1 dersine ait diğer dönem yani Akaid 1 1. dönem soruları, Akaid 1 3. dönem soruları Akaid 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020