Açık Lise Akaid 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
12 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Din, akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahî kanundur.
Bu tanımdan din hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
2.
Soru 2 )İslam dininin temel inanç esaslarını, ayet ve hadisler çerçevesinde inceleyen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin temel konusudur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye ait bir eserdir?
5.
Soru 5 )İslam akaidinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )İslam akaidinin temel kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği hükümleri dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )“Zarûrat-ı dîniyye” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı imana ne ad verilir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi imanda bulunması gereken şartlardan biri değildir?
11.
Soru 11 )İman-amel ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12.
Soru 12 )“Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandığı hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur.”
(İbrâhim suresi, 18. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )Allah’ı, peygamberleri ve onların Allah’tan alıp getirdikleri esasları kişinin kalbiyle tasdik, diliyle ikrar etmemesidir.
Tanımı yapılan küfür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi münafıklık alametlerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kişiyi küfre sokacak davranışlardan biri değildir?
16.
Soru 16 )Kâinatta var olan düzen ve ahenk, hiç şaşmadan işleyen evrensel sistem, bu âlemi var eden ve yöneten bir kudretin varlığını ve tekliğini ispat eder.
Bu cümlede Allah’ın varlığı ile ilgili akli delillerden hangisi vurgulanmaktadır?
17.
Soru 17 )“Settar, Gaffar, Rezzâk” kavramları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın sonradan yaratılmışlara benzememesi” anlamına gelen sıfatıdır?
19.
Soru 19 )“… Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”
(Bakara suresi, 110. ayet)
Bu ayet Allah’ın sübûtî sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?
20.
Soru 20 )“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.”
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)
Bu ayetlerde görevlerinden söz edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Akaid 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Akaid 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Akaid 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Akaid 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Akaid 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Akaid 1 ders özetlerine de Akaid 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Akaid 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Akaid 1 dersine ait diğer dönem yani Akaid 1 1. dönem soruları, Akaid 1 3. dönem soruları Akaid 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020