Açık Lise Akaid 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
12 Ocak 2020
1.
Soru 1 )“Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı (peygamber) gelip geçmiş olmasın.”
(Fâtır suresi, 24. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
2.
Soru 2 )“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şuarâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 )“Mucize” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi “ulü’l-azm” olarak isimlendirilen peygamberlerden biridir?
5.
Soru 5 )Peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki kutsal kitap ve gönderildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )“Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, ‘Peygamberlerin bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız.’ diyenler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kâfirlerdir...”
(Nisâ suresi, 150-151. ayetler)
Bu ayetler Kur’an’ın ana konularından hangisinin kapsamına girmektedir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi ahiret ile ilgili kavramlardan biri değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın nakli delillerinden biri olarak kabul edilir?
10.
Soru 10 )“Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”
(Zümer suresi, 68. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi cennetin, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen isimlerinden biridir?
12.
Soru 12 )Ahirete inanan bir kişiden aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?
13.
Soru 13 )“Ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile ahiret arasındaki kabir hayatı” aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
14.
Soru 14 )Allah’ın “İlim, irade, kudret, tekvin” sıfatları, aşağıdaki konuların hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
15.
Soru 15 )I. İbadet yapılması
II. Nefes alıp verilmesi
III. Günlerin uzayıp kısalması
IV. Akrabaların ziyaret edilmesi
Verilenlerden hangileri cüz’i iradeye örnektir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi kişinin dinen sorumlu tutulma şartlarından biri değildir?
17.
Soru 17 )Kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’tan talep edilen şeylerden O’nun en çok sevdiği, afiyettir. Dua, inen ve henüz inmemiş her çeşit musibet için faydalıdır. Öyleyse ey Allah’ın kulları, duaya sarılın.
Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
18.
Soru 18 )Allah’ın “el-Hâdî” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Allah’ın rızasını kazanmak için mücadele etmek ve bu uğurda karşılaşılan güçlüklere göğüs germektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde dünya hayatının geçiciliği vurgulanmaktadır?

Açık Lise Akaid 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Akaid 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Akaid 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Akaid 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Akaid 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Akaid 2 ders özetlerine de Akaid 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Akaid 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Akaid 2 dersine ait diğer dönem yani Akaid 2 1. dönem soruları, Akaid 2 3. dönem soruları Akaid 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020