Açık Lise Akaid 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
25 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Peygamberlerin kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın peygamberler ile iletişim kurma yollarından biri değildir?
3.
Soru 3 )“Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şuarâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
4.
Soru 4 )Mucizenin amacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 )“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”
(Mü’min suresi, 78. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?
6.
Soru 6 )Kelime olarak “müjde, talim ve öğ retici” anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsili’nde kabul edilen İncillerden biri değildir?
8.
Soru 8 )Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in korunmasına yönelik faaliyetlerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz?
11.
Soru 11 )“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
(Ahkâf suresi, 33. ayet)
Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine delil oluşturur?
12.
Soru 12 )Ahirette amellerin tartılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Ahirete inanan bir insanın aşağı daki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
14.
Soru 14 )Kaza; kaderde takdir edilenlerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kazaya örnektir?
15.
Soru 15 )Allah’ın cennette müminler tarafından görülmesine ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi kader inancının doğrudan ilişkili olduğu sıfatlardan biri değildir?
17.
Soru 17 )İnsankader ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi küllî irade ile ilgili konulardandır?
19.
Soru 19 )“Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Rızık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet âlimlerinin düşüncesi değildir?

Açık Lise Akaid 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Akaid 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Akaid 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Akaid 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Akaid 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Akaid 2 ders özetlerine de Akaid 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Akaid 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Akaid 2 dersine ait diğer dönem yani Akaid 2 2. dönem soruları, Akaid 2 3. dönem soruları Akaid 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020