Açık Lise Biyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
25 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Bir deneyde etkisi araştırılan özelliğe bağımsız değişken denir. “Yoğurdun bozulmasına, sıcaklığın etkisini araştıran bir bilim insanı, aynı marka ve miktardaki yoğurdu özdeş iki kaba yerleştirerek kaplardan birincisini 50 °C, ikincisini ise 100 °C de bekletiyor.”
Yukarıda açıklanan deney düzeneğinde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi iyi bir bilim insanında olması gereken özelliklerden değildir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilen olaylardan hangisinin doğadaki tüm canlılar ve bir organizmayı oluşturan tüm canlı hücreler tarafından gerçekleştirildiği kesindir?
5.
Soru 5 )Aşağıda bazı minerallerin özellikleri verilmiştir.
• Sinir ve kas sisteminin çalışmasını sağlar.
• Hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılır.
• Kemik, diş, ATP ve nükleik asitlerin yapısına katılır.
Buna göre herhangi bir özelliği verilmeyen mineral aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıda verilen maddeler kimyasalözelliklerine göre gruplandı rıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
7.
Soru 7 )Metabolizma sonucu oluşan atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasında suyun aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi vardır?
8.
Soru 8 )Aşağıda verilen monosakkarit çeşitlerinden hangisi beş karbonlu (5C) olup RNA’nın (Ribonükleik asit) yapısına katılır?
9.
Soru 9 ) Hidroliz büyük moleküllü (polimer) maddelerin su ile parçalanmasıdır.
Buna göre yağın hidrolizi ile ilgili çizilen grafikte dikey eksene aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
10.
Soru 10 )Canlılarda bulunan polisakkaritlerden;
I. nişasta,
II. glikojen,
III. kitin,
IV. selüloz
bitkisel ve hayvansal olanlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
Bitkisel ----- Hayvansal
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi insanda hücre zarının yapısına katılıp, damar sertliğine neden olabilir?
12.
Soru 12 )Proteinler ve yapıtaşları amino asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )Vitaminlerle ilgili;
I. Bitkilerde fotosentez reaksiyonları ile doğrudan üretilebilirler.
II. Bazı vitamin çeşitleri hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilir.
III. Bazı vitamin çeşitleri proteinlerden sonra enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 ) Yukarıda aynı reaksiyonun enzimsiz ve enzimli ilerlemesi grafiklenmiştir.
I. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürürler.
II. Enzimler reaksiyonları başlatırlar.
III. Enzimli ve enzimsiz reaksiyonların son ürünleri farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
15.
Soru 15 )RNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıda verilen hücre yapılarından hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz?
17.
Soru 17 )Bir çözeltideki çözünen maddenin derişiminin fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru enerji harcanmadan yayılmasına difüzyon denir.
Difüzyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıda hücre ile konulduğu ortamların glikoz derişimleri verilmiştir.
Ortam --- Hücre
I. %30 --- %20
II. %30 --- %40
III. %30 ---- %30
IV. %30 ----- %50
Buna göre numaralandırılmış durumların hangisinde hücre difüzyon ile ortamdan glikoz alabilir?
19.
Soru 19 )Aşağıda kofullara ait bazı özellikler verilmiştir.
I. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve az sayıdadır.
II. Genç bitki hücrelerinde kofullar çok sayıda fakat küçüktür.
III. Bitki hücreleri yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek merkezi kofulları oluşturur.
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen yapılardan hangisi hücre iskeleti elemanlarından biri değildir?

Açık Lise Biyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Biyoloji 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Biyoloji 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Biyoloji 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Biyoloji 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Biyoloji 1 ders özetlerine de Biyoloji 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Biyoloji 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Biyoloji 1 dersine ait diğer dönem yani Biyoloji 1 2. dönem soruları, Biyoloji 1 3. dönem soruları Biyoloji 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020