Açık Lise Biyoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
25 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Doğal (filogenetik) sınıflandırmada seçeneklerdeki faktörlerden hangisi dikkate alınır?
2.
Soru 2 ) Günümüzde kullanılan sınıflandırma basamakları en büyükten küçüğe doğru “Âlem – Şube – Sınıf – Takım – Aile – Cins – Tür” şeklinde sıralanır. Aşağıda âlem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe değişen bir özellik grafiklenmiştir.
Buna göre grafikte verilen X özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3.
Soru 3 )Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir?
4.
Soru 4 )Tür adları yazılırken ilk isim canlının cins adı olup akraba grupları ifade eder. İkinci isim canlının cins adınıntamamlayıcısıdır. İki isim birden canlı nın tür ismini oluşturmaktadır.
Latince tür ismi verilen canlılardan;
I. Felis domesticus
II. Morus nigra
III. Felis leo
IV. Pinus nigra
hangi ikisi birbiri ile daha yakın akrabadır?
5.
Soru 5 )Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
6.
Soru 6 )Prokaryot konjugasyonlarında sadece kalıtsal yapı değişikliği görülür.
Bakterilerde görülen konjugasyonla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Protista âleminde yaşayan tüm canlı organizmalarda aşağıdaki hücre organellerinden hangisi ortak olarak bulunmayabilir?
8.
Soru 8 )Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
9.
Soru 9 )Mantarlarla ilgili;
I. kloroplast taşımaması,
II. hareket etmemeleri,
III. hücre duvarı içermeleri,
IV. heterotrof yaşamaları
özellikleri verilmiştir.
Verilen özelliklerden hangileri bakımından mantarlar hayvan hücrelerine (K), hangileri bakımından bitki hücrelerine (L) benzerlik gösterirler?
K ----- L
10.
Soru 10 )Bitkilerde sürgün sistemde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
11.
Soru 11 )Bitkilerin sınıflandırılmasında,
I. yaprakların damar yapısı,
II. yaprak dizilimleri,
III. yaşı
verilen özelliklerden hangileri dikkate alınır?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki hayvan sınıflarından hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde yer alır?
13.
Soru 13 )Kelebek, arı ve karınca aşağıda verilen omurgasız hayvan gruplarından hangisinde yer alır?
14.
Soru 14 )İki yaşamlılar (kurbağalar) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen yapılardan hangisinin varlığı memeli hayvanları diğer omurgalılardan ayırt etmek için kullanılamaz?
16.
Soru 16 )Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir?
17.
Soru 17 )Virüslerde,
I. protein kılıf,
II. kalıtım materyali,
III. ribozom
verilen hücresel yapılardan hangileri bulunmaz?
18.
Soru 18 )Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.
Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz?
19.
Soru 19 )I. Toprak
II. Hava
III. Su
Yukarıda verilen ortamların hangilerindeki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmalardan faydalanılan biyoremediasyon yöntemi kullanılabilir?
20.
Soru 20 )Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.
Buna göre,
I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,
II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,
III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesi
verilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir?

Açık Lise Biyoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Biyoloji 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Biyoloji 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Biyoloji 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Biyoloji 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Biyoloji 2 ders özetlerine de Biyoloji 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Biyoloji 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Biyoloji 2 dersine ait diğer dönem yani Biyoloji 2 2. dönem soruları, Biyoloji 2 3. dönem soruları Biyoloji 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020