Açık Lise Biyoloji 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
1 Ocak 2020
1.
Soru 1 ) Yukarıda hücre bölünmesinin nedenini araştırmak için amiple yapılan iki deney şematize edilmiştir.
Deneye göre;
I. Hücre bölünmek için belli bir büyüklüğe ulaşmalıdır.
II. Çekirdeği olmayan hücre kısmı uzun süre yaşayabilir.
III. Amipin bölünüp iki yeni hücre oluşturması için kalıtsal materyale sahip olması gerekir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2.
Soru 2 ) Aşağıda mitoz bölünmenin bir evresinde gerçekleşen olaylar tanımlanmıştır. “Birbiriyle aynı özelliklere sahip kardeş kromatitlerin ayrılması bu evrede gerçekleşir. Bütün kromatitlerin sentromerleri ani bir sıçrayışla birbirinden ayrılır. Kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra kromozom olarak adlandırılır.”
Buna göre tanımı verilen evre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şematize edilmiştir?
3.
Soru 3 ) Yukarıda hayvan ve bitki hücresinin mitoz bölünmelerine ait karşılaştırma tablosu verilmiştir.
Buna göre I ve II numaralı yerlere gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte verilmiştir?
I <-----> II
4.
Soru 4 )Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması ile kanser adı verilen kontrolsüz hücre çoğalmaları meydana gelir.
Buna göre kanser ile ilgili,
I. Erken teşhis hastalığın tedavisi için önemlidir.
II. Tüm kanser çeşitlerinin tedavisinde aynı yöntem kullanılır.
III. Tüm kanser çeşitleri kalıtsaldır.
yargılarından hangileri doğrudur?
5.
Soru 5 ) Yukarıda cross – over olayı şematize edilmiştir.
Buna göre cross – over ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki eşeysiz üreme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Mayoz ve mitoz bölünmenin farkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Mitoz < ----- > Mayoz
8.
Soru 8 ) Aşağıda partenogenez olayı gösterilmiştir.
Yukarıdaki şemaya göre partenogenez için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 ) Yukarıda spermatogenez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangilerinde homolog kromozom çiftleri (2n) bir arada bulunur?
10.
Soru 10 )Zigottan başlayıp yeni bireyin oluşumuyla sonlanan olayların tümüne embriyonik gelişim denir.
İnsanda embriyonik gelişimin sağlıklı tamamlanabilmesi için hamile kadın aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
11.
Soru 11 )Aşağıda sağlıklı bir dişi bireyin menstrüal döngüsüne ait evreler verilmiştir.
I. Folikül evresi
II. Ovulasyon evresi
III. Korpus luteum evresi
Buna göre verilen evrelerin gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
12.
Soru 12 )“AA Bb Nn Rr Zz” genotipli bir bireyden AbnRZ genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır?
13.
Soru 13 )Heterozigot genotipte sarı tohumlu bezelyelerin çaprazlanması ile olu şacak yavruların genotip ve fenotip ayrışım oranları aşağıdakilerden hangisidir?
(Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline baskındır.)
Genotip < ------ > Fenotip
14.
Soru 14 )Aslanağzı bitkilerinde eksik baskınlık görülür. Kırmızı ve beyaz çiçekli aslanağzı bitkileri çaprazlandığında pembe çiçekli bireyler ortaya çıkar.
Buna göre pembe çiçekli iki birey çaprazlandığında kırmızı çiçekli birey oluşma olasılığı kaçtır?
15.
Soru 15 )A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları O kan grubuna sahiptir.
Buna göre anne ve babanın genotipleri aşağıdakilerin hangisidir?
Anne < ----- > Baba
16.
Soru 16 )Renk körlüğü X kromozomunda taşı nan çekinik bir hastalıktır.
Buna göre renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile sağlıklı bir babanın renk körü kız çocukları olma olasılığı nedir?
17.
Soru 17 ) Yukarıda bir aileye ait soyağacı verilmiştir.
Taralı bireyler X’e bağlı çekinik bir özelliği fenotipinde gösterdiğinegöre “?” bireyde bu hastalığın gö rülme olasılığı kaçtır?
18.
Soru 18 ) Yukarıda bir anne ve babanın oluşturabileceği çocuklar F1 dölünde verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisi otozom fazlalığından ortaya çıkan down sendromlu erkek birey olabilir?
19.
Soru 19 )Aşağıda verilenlerden hangisi genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) üretiminin başlıca amaçlarından biri olamaz?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen biyoteknolojik gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra ortaya çıkmıştır?

Açık Lise Biyoloji 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Biyoloji 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Biyoloji 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Biyoloji 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Biyoloji 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Biyoloji 3 ders özetlerine de Biyoloji 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Biyoloji 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem yani Biyoloji 3 1. dönem soruları, Biyoloji 3 3. dönem soruları Biyoloji 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020