Açık Lise Biyoloji 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ocak 2020
1.
Soru 1 )
Yukarıda bir hücrenin bölünmesi şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen bölünme sonucunda canlı sayısı artıyor ise verilen şema hangi canlıya ait olabilir?
2.
Soru 2 )
Yukarıda bir hücrenin sitoplazma bölünmesi şematize edilmiştir.
Buna göre verilen şemadaki hücre,
I. bitki,
II. hayvan,
III. mantar
canlılarından hangilerine ait olabilir?
3.
Soru 3 )
Yukarıda bir hücrenin mitoz bölünmesinin bir evresi şematize edilmiştir.
Buna göre verilen evre aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Omurgasız hayvanlardan bazıları rejenerasyon yolu ile üreyebilirler. Yani canlının vücudundan kopan bir parça kendisini yenileyerek ayrı bir birey meydana getirebilir.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi belirtilen durum ile çoğalma göstermez?
5.
Soru 5 )Bitkilerde mitoz ve yenilenme esasına dayalı, kesilmiş yaprak, dal, gövde gibi organlarda çeşitlilik olmadan birbirinin genetik kopyası çok sayıda bitki üretilmesine vejetatif üreme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vejetatif üreme örneği olamaz?
6.
Soru 6 )I. Sigara, alkol gibi bağımlılık yapan maddeler
II. Hazır gıdalara eklenen katkı maddeleri
III. Boya ve asbest gibi kimyasallar
Yukarıda verilenlerden hangileri kişilerin kansere yakalanma ihtimalini artırmaktadır?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen durumlardan hangisi bölünmekte olan hücrenin mayoz bölünme geçirdiğini kanıtlamaz?
8.
Soru 8 )
Aşağıda verilen şekillerden hangisinin mayoz bölünme geçiren bir hücreye ait olduğu kesindir?
9.
Soru 9 )
Yukarıda bir eşey ana hücresinin kromozom sayısı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre verilen zamanlarda gerçekleşen olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
t1 <-----> t2 <-----> t3
10.
Soru 10 )
Yukarıda spermatogenez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre harflendirilen hücrelerden hangileri haploid (n) kromozomludur?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen yapılardan hangisi erkek üreme sistemi ile ilgili değildir?
12.
Soru 12 )
Yukarıda embriyonik gelişim sırasında meydana gelen segmentasyon olayı şematize edilmiştir.
Buna göre segmentasyon sırasında,
I. mitoz bölünme
II. mayoz bölünme
III. döllenme
olaylarından hangileri gerçekleşir?
13.
Soru 13 )“AA Bb Cc Dd” genotipine sahip bir bireyde “AbcD” gametinin oluşma olasılığı kaçtır?
14.
Soru 14 )“Aa bb Cc” genotipine sahip bir birey normal mayoz bölünme sonucunda aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz?
15.
Soru 15 )“Kk LL” genotipine sahip bir bireyle “kk Ll” genotipine sahip bir bireyin çaprazlaması sonucunda “KL” fenotipine sahip bir bireyin oluşma olasılığı kaçtır?
16.
Soru 16 )“A0 Rr” genotipine sahip anne ile “AB rr” genotipine sahip bir babanın aşağıdaki kan grubu fenotiplerden hangisine sahip çocuğu olamaz?
17.
Soru 17 )Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın taşıyıcı çocuklarının olma olasılığı kaçtır? (Renk körlüğü x kromozomunda taşınan çekinik bir özelliktir.)
18.
Soru 18 )Aşağıdaki kromozom formülü verilen bireylerden hangisi trizomi X sendromu taşımaktadır?
19.
Soru 19 )
Yukarıda bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler soyağacında taralı olarak verilmiştir.
Buna göre belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisi ile kalıtılmaktadır?
20.
Soru 20 )Aşağıda gen klonlamanın bazı aşamaları verilmiştir.
I. Klonlanacak geni içeren bir DNA parçası rekombinant DNA molekülü oluşturmak için vektör denilen halkasal bir DNA molekülüne sokulur.
II. Vektör, genellikle bir bakteri olan konak hücreye geni taşır.
III. Konak hücre bölündüğü zaman, rekombinant DNA moleküllerinin kopyaları döllere geçer ve daha fazla vektör replikasyonu meydana gelir.
Verilen aşamaların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Açık Lise Biyoloji 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Biyoloji 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Biyoloji 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Biyoloji 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Biyoloji 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Biyoloji 3 ders özetlerine de Biyoloji 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Biyoloji 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem yani Biyoloji 3 1. dönem soruları, Biyoloji 3 3. dönem soruları Biyoloji 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020