Açık Lise Biyoloji 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
1 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Eski zamanlardan itibaren canlılar birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim halinde bulunurlar. Canlıların yaşamını sürdüğü, dolaylı ya da dolaysız olarak etkilediği çevre; canlıların yaşamı üzerinde etkili olan bir faktördür. Biyolojinin canlılar ve onların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 )Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğun yapısını, gelişimini ve değişimini inceleyen ekoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Habitat, bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği doğal yaşam alanıdır.
Buna göre,
I. kaya parçasının altı,
II. okyanus,
III. bağırsak
ortamlarından hangileri habitat olabilir?
4.
Soru 4 )Aynı alan içerisinde birbirleriyle ilişkili tüm popülasyonların oluşturduğu topluluğa komünite denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bir komünitedir?
5.
Soru 5 )Komünitelerin yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları alan biyotop olarak tanımlanabilir.
Biyotopların büyüklüğü,
I. iklim,
II. coğrafi özellikler,
III. popülasyonların birey sayısı
faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir?
6.
Soru 6 )Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasında geçiş bölgelerine ekoton denir. Ekoton alanlar her iki komünitenin özelliklerini de kısmen içerdiklerinden hem tür ve birey sayısı, hem de sahip olunan özellikler açısından farklılık gösterir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekotonlar için söylenemez?
7.
Soru 7 ) Yukarıda ekolojik organizasyon dü zeyleri verilmiştir.
Bu düzeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8.
Soru 8 )“Kuzey Kıbrıs’ta bataklıkları kurutmak için suyu çok tüketen okaliptüs ağaçları dikilmiştir. Okaliptüs ağaçları bataklıkları kurutmanın yanı sıra yer üstü sularıyla birlikte yer altı sularını da tüketmiştir. Sonuçta bölgede susuzluk ve iklim değişiklikleri görülmeye başlamıştır.”
Yukarıdaki açıklamalardan,
I. Ekosistemlere yapılan müdahaleler olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurabilir.
II. Okaliptus ağaçları ekosistemin yapısını değiştirmiştir.
III. Okaliptus ağaçları bölgedeki avcı hayvan sayısını artırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
9.
Soru 9 ) Yukarıda bir balık türünün sıcaklığa bağlı yüzme hızındaki değişimler verilmiştir.
Grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
10.
Soru 10 )Ekosistemdeki canlılığın devamı biyotik faktörlerin arasındaki ilişkinin sürekliliğine bağlıdır. Bunlardan birindekibozulma ya da yok olma, diğerlerinin de ekosistemdeki varlığını etkileyecektir.
Buna göre biyotik faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi fotosentez yapan üretici canlıların özelliklerinden değildir?
12.
Soru 12 ) Doğada canlılar arasında görülen etkileşimler (+,-, 0 işaretleri konularak) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
(+; fayda görür, - ; zarar görür, 0; yarar ya da zarar görmezi ifade eder.)
Tabloda I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I <------> II <-----> III
13.
Soru 13 )Besinlerini katı parçalar halinde alan heterotrof (tüketici) organizmalara holozoik canlılar denir. Bu canlılar herbivor (otobur), karnivor (etobur) ve omnivor (hem otobur hem etobur) olmak üzere üçe ayrılır.
Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi omnivor beslenme göstermez?
14.
Soru 14 )Birincil tüketiciler otçul (herbivor); ikincil tüketiciler ise etçildir (karnivor). Ayrıca etçiller üzerinden beslenen tüketiciler de vardır; bunlara üçüncü dereceden tüketiciler denir. Bir ekosistemdeki üreticiler ile tüketici canlı grupları arasında beslenmeye dayalı besin zincirleri oluşur.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan oluşan besin zincirinde üçüncü dereceli tüketici canlı hangisidir?
15.
Soru 15 ) Yukarıda bir enerji piramidi verilmiştir.
Bu enerji piramidine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 ) Yukarıda bir çayır ekosistemindeki besin zincirinde yer alan beş canlının biyokütleleri grafik halinde gösterilmiştir. Canlı türleri
Bu canlı türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Doğal ortamda bazı zararlı maddeler biyolojik olarak zararsız hale getirilemezler. Bu tip maddeler organizmaların dokularında birikerek zararlı düzeye ulaşabilir. Bu olaya biyolojik birikim denir.
Buna göre aynı besin zincirinin halkalarını oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisinde biyolojik birikimin en fazla olması beklenir?
18.
Soru 18 ) Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir
Şema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )Biyomlar geniş coğrafi bölgeleri kaplayan büyük ekosistem çeşitleridir.
Buna göre;
• ekvator kuşağına yakın bölgelerde bulunan,
• baskın ağaçları çok uzun olduğuiçin güneş ışığını alt bölgelere ulaş masını engelleyen,
• tür zenginliğinin çok yüksek olduğu,
biyom aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Yukarıda dünya üzerinde bir biyomun dağılışı verilmiştir.
Bu biyoma ait bazı özellikler şunlardır:
• Yapraklarını tamamen dökmeyen bu nedenle sürekli yeşil görünen ağaçlar baskın türdür.
• Kışlar çok soğuk ve kar yağışlıdır.Kar kalınlığının fazla olması topra ğın çok derinlere kadar donmasını engeller.
• Yaz aylarında toprak altı buzları erir ve bitki örtüsü bol miktarda gelişmeye başlar.
Buna göre coğrafik dağılışı ve bazıözellikleri verilen bu biyom aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Biyoloji 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Biyoloji 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Biyoloji 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Biyoloji 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Biyoloji 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Biyoloji 4 ders özetlerine de Biyoloji 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Biyoloji 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem yani Biyoloji 4 1. dönem soruları, Biyoloji 4 3. dönem soruları Biyoloji 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020