Açık Lise Biyoloji 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aynı popülasyonda yer alan bireylerin;
I. kromozom sayısı
II. üreme şekilleri
III. beslenme şekilleri
özelliklerinden hangileri ortaktır?
2.
Soru 2 )Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tamamı aşağıda verilen ekolojik kavramlardan hangisine karşılık gelir?
3.
Soru 3 )
Yukarıda bir ekosistemin yapısı şematize edilmiştir. Şema incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi ekosistemin tanımı olabilir?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemi etkileyen biyotik (canlı) bir faktördür?
5.
Soru 5 )
Yukarıda bir balık türünün sıcaklığa bağlı olarak yüzme hızındaki değişim performans eğrisinde verilmiştir.
Buna göre;
I. Balıkların yüzme hızı sıcaklıkla doğru orantılı olarak artmaktadır.
II. Balıklar optimum sıcaklığın dışındaki sıcaklık değerlerinde yaşam sürebilir, fakat yüzme hızı azalır.
III. Düşük sıcaklıklardan optimum sıcaklık değerine yaklaşıldığında balıkların yüzme hızı artmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )Aşağıda verilen canlılardan hangisi etobur bir tüketici değildir?
7.
Soru 7 )Kendi beslek (ototrof) canlılar ile ilgili;
I. Tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir.
II. İnorganik maddeden organik madde sentezi yapabilirler.
III. Tamamı ışık enerjisini kullanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Ekosistemlerdeki enerji ve madde akışı ile ilgili;
I. Üreticiler güneş enerjisini kullanarak sentezledikleri maddelerle enerjinin sisteme girişini sağlar.
II. Döngüde bulunan tüm canlıların atıklarını ve kalıntılarını ayrıştırıcı organizmalar ayrıştırarak tekrar döngüye kazandırır.
III. Canlıların doğal enerjiden yararlanarak yaşamlarını sürdürmeleri besin zincirine dayalı enerji akışı ile gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Soru 9 )
Yukarıda bir kara ekosistemine ait enerji piramidi verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış canlılardan hangisinin biyokütlesi en fazladır?
10.
Soru 10 )Civa, kadminyum gibi ağır metallerin canlı dokularında birikmesi bu maddelerin;
I. besin zincirlerinde enerji aktarımının verimsiz olması
II. suda çözünmeyip, yağda çözünmelerinden dolayı organizmaların yağ dokularında birikmesi
III. doğada kimyasal ya da biyolojik yollarla ayrıştırılamaması ya da çok yavaş parçalanması
özelliklerinden hangilerine dayandırılabilir?
11.
Soru 11 )
Yukarıda bir enerji piramidi verilmiştir.
Verilen piramitte ok yönünde çıkıldığında;
I. vücut büyüklüğü
II. birey sayısı
III. biyokütle
hangilerinin miktarında artış gözlenir?
12.
Soru 12 )Aşağıda verilen olaylardan hangisi atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmaz?
13.
Soru 13 )
Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış olayları gerçekleştiren canlılardan hangisi toprağı azot bakımından fakirleştirir?
14.
Soru 14 )Birlikte yaşam (simbiyoz) çeşitlerinden;
I. kommensalizm
II. parazitizm
III. mutualizm
hangilerinde ortak yaşayan canlılardan bir tanesi bu ilişkiden zarar görür?
15.
Soru 15 )Ekosistemlerin sürdürülebilirliğine;
I. hızlı nüfus artışı
II. tarım alanlarında kimyasal gübre kullanımının artması
III. bilinçsiz yapılan madencilik çalışmaları
hangileri olumsuz etki yapar?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisinin ekosistem sürdürülebilirliğine olumsuz etkisi diğerlerine göre daha azdır?
17.
Soru 17 )Aşağıda verilen sucul ekosistemlerden hangisinin tuz oranı diğerlerine göre daha yüksektir?
18.
Soru 18 )Biyomların dünya üzerindeki dağılımına;
I. hava sirkülasyonları ve yağışlar
II. okyanus akıntıları
III. enlem
faktörlerinden hangileri etkilidir?
19.
Soru 19 )
Karasal bir biyomun yeryüzündeki dağılımı dünya haritası üzerinde gösterilmiştir.
Bu biyomun bazı özellikleri şunlardır.
• Yazları sıcak, kışların çok soğuk geçtiği karasal iklim bölgelerinde bulunur.
• Sığır, keçi ve koyun gibi otçul hayvanların beslendiği hem yabani hem de evcil hayvanların barındığı alanlardır.
• Bitkilerin çok hızlı büyümesi ve çürüyerek toprağa karışması nedeniyle bu biyomların toprakları humus bakımından oldukça zengindir.
Özellikleri ve dünya haritası üzerinde bulunduğu bölgelerin gösterildiği biyom aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Türkiye’de;
I. tropikal yağmur ormanları
II. maki
III. ılıman bölge yaprak döken ormanlar
biyomlarından hangileri bulunmamaktadır?

Açık Lise Biyoloji 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Biyoloji 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Biyoloji 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Biyoloji 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Biyoloji 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Biyoloji 4 ders özetlerine de Biyoloji 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Biyoloji 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem yani Biyoloji 4 1. dönem soruları, Biyoloji 4 3. dönem soruları Biyoloji 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020