Açık Lise Seç. Biyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Canlıların kullandığı enerji ile ilgili;
I. Tüm canlıların kullanabildiği enerji olan ATP’nin asıl kaynağı Güneş’tir.
II. Yeşil bitkiler fotosentezin başlangıç tepkimelerinde güneş ışınlarının enerjisinden yararlanarak sentezlediği ATP’yi fotosentezin daha sonraki tepkimelerinde kullanarak organik besin maddesi sentezler.
III. Besin maddelerindeki kimyasal bağlar, canlıların hücrelerinde solunum tepkimeleri sırasında, enzimlerin kontrolünde kademeli olarak yıkılır ve açığa çıkan enerji hücreye zarar vermeden kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
Soru 2 )Canlı organizmalarda ATP;
I. substrat seviyesinde,
II. oksidatif,
III. foto
fosforilasyon çeşitleri ile üretilebilir.
Buna göre bir insanın çizgili kas hücrelerinde verilen ATP üretim şekillerinden hangileri gerçekleşebilir?
3.
Soru 3 )
Yukarıda ökaryot bir hücreye ait kloroplast şematize edilmiştir.
Şekilde verilen yapılardan hangisinde fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları gerçekleşir?
4.
Soru 4 )Aşağıda fotosentezin genel denklemi verilmiştir.
CO2 + 2H2X + Işık --Klorofil--> (CH2O) + H2O + 2X
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
5.
Soru 5 )
Yukarıda üç farklı pigment tarafından soğurulan ışığın dalga boyu gösterilmektedir.
Grafiğe göre;
I. Karotenoitler 500 nm dalga boyunun üzerindeki ışığı soğuramazlar.
II. Klorofil a tüm dalga boylarında klorofil b’den ışığı daha fazla soğurur.
III. Klorofil b ışığı en fazla 400 – 500 nm dalga boyu arasında soğurur.
yorumlarından hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )Aşağıda verilen moleküllerden hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde üretilmez?
7.
Soru 7 )
Yukarıda fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarının bir kısmı şematize edilmiştir.
Şekle göre;
I. Tilakoit boşlukta bulunan hidrojen iyonları ATP sentaz aracılığıyla stromaya geçerken ATP üretir.
II. Fotosistem I ve fotosistem II ışığı soğurarak reaksiyonun gerçekleşmesini sağlar.
III. Suyun parçalanması (fotolizi) ile oksijen gazı açığa çıkar.
yorumlarından hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Aşağıda verilen moleküllerden hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde üretimi sırasında azotlu tuzların kullanılmasına gerek yoktur?
9.
Soru 9 )
Yukarıda fotosentez tepkimeleri özetlenmiştir.
Buna göre şekilde verilen K, L ve M yerine getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisidir?
K <-----> L <-----> M
10.
Soru 10 )
Fotosentez hızı ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?
11.
Soru 11 )Kemosentez yapabilen bir canlıda aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bulunmaz?
12.
Soru 12 )I. Bitkiler
II. Bakteriler
III. Arkeler
Yukarıda verilen canlı âlemlerinden hangilerinde kemosentez yapabilen canlı türleri bulunur?
13.
Soru 13 )İnsanda çizgili kaslarda laktik asit fermantasyonu sonucu açığa çıkan laktik asit kişide;
I.ağrı
II.yorgunluk
III.uyku
durumlarından hangilerinin görülmesine sebep olabilir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi sütten fermantasyonla elde edilen bir ürün değildir?
15.
Soru 15 )Mitokondri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 )
Yukarıda canlı yoğurt bakterileri ve bira mayası hücreleri ile yapılan bir deney şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
17.
Soru 17 )Aşağıda verilen olaylardan hangisi krebs döngüsü ve fermantasyon tepkimelerinde ortak olarak gerçekleşmez?
18.
Soru 18 )ETS (elektron taşıma sistemi) ile ilgili;
I. Elektron taşıyıcı molekülleri ökaryot hücrelerde mitokondrinin kıvrımlı iç zarında, prokaryot hücrelerde ise hücre zarında bulunur.
II. NADH+H+ ve FADH2 den yüksek enerjili elektronları alarak ve bir dizi indirgenme yükseltgenme tepkimesinden geçirerek sistem boyunca taşır.
III. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi gerçekleştirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )
Yukarıda enerji verici organik bileşiklerin hücre solunumuna giriş yerleri şematize edilmiştir.
Buna göre amino asitlerin hücre solunumuna katılabilmesi için amino asitin yapısından ayrılan M ile gösterilen inorganik madde aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Fotosentez ve hücresel solunumda aşağıdakilerden hangisi ortak olarak gerçekleşir?

Açık Lise Seç. Biyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Biyoloji 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Biyoloji 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Biyoloji 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seç. Biyoloji 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Biyoloji 1 ders özetlerine de Seç. Biyoloji 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seç. Biyoloji 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Biyoloji 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Biyoloji 1 1. dönem soruları, Seç. Biyoloji 1 3. dönem soruları Seç. Biyoloji 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020