Açık Lise Seç. Biyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
1 Ocak 2020
1.
Soru 1 )ATP (adenozin tri fosfat) molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Bitkilerin organik moleküllerinde depolanan enerji Güneşten gelmektedir. Bitkilerin kloroplastlarında fotosentezle organik madde üretilir. Fotosentez, canlıların besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Güneş’ten gelen ışık enerjisini soğurarak bu enerjinin organik moleküllerde depolanmasına fotosentez denir.
Buna göre,
I. öglena,
II. mantar,
III. bitki
canlılarından hangileri fotosentez yapabilir?
4.
Soru 4 ) Yukarıda fotosentezde üretilen ve kullanılan maddeler gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
Soru 5 ) Engelmann’ın ışık dalga boyunun (renginin) fotosenteze etkisini araştırdığı deneyinde ipliksi algi prizmanın altına yerleştirerek oksijenli solunum yapan bakterilerin en çok mor ve kırmızı ışık düşen kısımda toplandığını görmüştür. Aerobik bakteriler Mor Kırmızı
Deneye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi fotosenteze etki eden kalıtsal faktörlerden birisidir?
7.
Soru 7 ) Yukarıda fotosentez hızının sıcaklık ve ışık şiddetine bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 )Seracılıkta verimi artırmak için bazı yöntemler kullanılmaktadır.
Buna göre,
I. karbondioksit gübrelemesi,
II. yapay ışıklandırma,
III. ozonlama
olaylarından hangileri bu yöntemlerdendir?
9.
Soru 9 )Tarımsal ürünlerin verimi ve kalitesi,
I. iklimsel koşullar,
II. toprak yapısı,
III. bitki bakımı
verilenlerden hangilerine bağlı olarak değişebilir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi kemosentez yapan canlılar için yanlış bir ifadedir?
11.
Soru 11 ) Yukarıda glikoliz olayı şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 ) Yukarıda etil alkol fermantasyonu şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. 6 karbonlu glikoz molekülü 2 karbonlu etil alkole kadar parçalanmıştır.
II. Pirüvik asitin etil alkole dönüştü rülmesi sırasında ATP sentezlenir.
III. Glikoliz sırasında üretilen NADH molekülü, asetaldehit etil alkole dönüşürken kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )Laktik asit fermantasyonu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıda yoğurt yapımı ile ilgili bir metin verilmiştir.
“Yoğurt bakterileri oksijensiz ortamda sütteki laktozu enerji kaynağı olarak kullanır. Fermantasyon metabolizmaları sonucu laktik asit oluşturur. Açığa çıkan asit, sütün pH’sini düşürerek sütteki proteinlerin denatüre olmasına yani pıhtılaşmasına neden olur. Bu pıhtı tüm süte yayılır ve katılaşmasına neden olarak yoğurt oluşmasını sağlar. Yoğurt bakterilerinin etkinliklerinin en iyi olduğu sıcaklık aralığı 45-50oC’tur. Bu nedenle sütü mayalarken bu sıcaklığa dikkat edilmelidir. Aksi takdirde yoğurt oluşmaz.”
Buna göre;
I. Yoğurt sütteki proteinlerin denatü re olması ile oluşan protein içerikli bir besindir.
II. Sütten yoğurt yapımı tüm sıcaklık değerlerinde gerçekleşebilir.
III. Yoğurt yapımı sırasında kabın ağzı hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
15.
Soru 15 ) Yukarıda ökaryot bir hücrenin mitokondrisinde gerçekleşen Krebs döngüsü şematize edilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 )Hücre solunumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi birim ağırlık başına en fazla enerji verir?
(Bileşiklerin oksijenli solunum yaptığı varsayılacaktır.)
18.
Soru 18 )Bitkilerde gerçekleştirilen fotosentez hızı (I) ve solunum hızı (II) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 ) Yukarıda fotosentez ve solunum ilişkisi şematize edilmiştir.
Şemaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
20.
Soru 20 )Aşağıda yapay yaprakla elektrik üretimi konusunda Bilim ve Teknik Dergisi’nde yayımlanan bir metin bulunmaktadır. “Amerikan Kimya Topluluğu’nun 241. Ulusal Toplantısında konuşan bilim insanları yeşil bitkilerin Güneş ışığını ve suyu enerjiye çevirmek için kullandığı fotosentezi taklit eden, oyun kartı büyüklüğünde, bir Güneş pili geliştirdiklerini açıkladı. Bilim insanları yapay yaprağın, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul evler için ucuz elektrik kaynağı olacağını söylüyor. Oyun kartı şeklinde ama daha ince olan cihaz, kimyasal tepkimeleri hızlandıracak bileşenler kullanılarak tasarlanmıştır. Cihazın parlak güneş ışığı altında bir galon suya yerleştirildiğinde, gelişmekte olan ülkedeki bir evin günlük elektriğini karşılayacak kadar elektrik üretilebildiğini de sözlerine ekliyor. Su iki bileşenine ayrıldığında, hidrojen ve oksijen gazı evin en üstüne ya da yanına yerleştirilen bir yakıt pilinde depolanıyor ve elektrik üretmek için kullanılıyor.”
Bu metine göre;
I. Fotosentezde gerçekleşen tepkimeler yapay ortamlarda gerçekleştirilemez.
II. Verilen metin doğanın taklit edilmesine (biyomimetrik) örnek olarak verilebilir.
III. Bilim ve teknolojinin gelişimi elektrik üretiminde kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?

Açık Lise Seç. Biyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Biyoloji 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Biyoloji 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Biyoloji 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Biyoloji 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Biyoloji 1 ders özetlerine de Seç. Biyoloji 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Biyoloji 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Biyoloji 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Biyoloji 1 1. dönem soruları, Seç. Biyoloji 1 3. dönem soruları Seç. Biyoloji 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020