Açık Lise Seç. Biyoloji 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Ökaryot hücrelerde DNA molekülü;
I. çekirdek
II. mitokondri
III. endoplazmik retikulum
organellerinden hangilerinde bulunur?
2.
Soru 2 )2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde timin organik bazı taşıyan nükleotit sayısı 400 ise bu DNA molekülündeki guanin nükleotit sayısı kaçtır?
3.
Soru 3 )RNA çeşitleri ile ilgili;
I. Ribozomun yapısına katılan çeşidi rRNA’dır.
II. İlgili protein yeterli miktarda sentezlendiğinde yıkılarak sonra tekrar sentezlenen çeşidi mRNA’dır.
III. Sitoplazmadaki aminoasit çeşitlerinden uygun olanları kendisine bağlayarak ribozomlara taşıyan çeşidi tRNA’dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4.
Soru 4 )Melez DNAya (14N15N) sahip bir bakteri iki nesil ağır azot (15N) bulunan bir ortamda iki kez çoğaltılırsa oluşan bakterilerin yüzde kaçı melez DNA’ya sahiptir?
5.
Soru 5 )Anlamlı zincirinin nükleotid dizilişi “ATC GAC GCT AAT” şeklinde olan DNA molekülünden sentezlenecek mRNA molekülünün nükleotid dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )“Farklı genotiplere sahip aynı ya da farklı türdeki bireylerin çaprazlanmasıyla yeni özelliklere sahip yavruların elde edilmesidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )
Yukarıdaki öncül bir molekülden canlı organizmanın yaşaması için gerekli olan arjinin amino asitinin sentezi verilmiştir.
Şemada bir mutasyon sonucunda B geni işlevini yitirmiş bir bakteride arjinin amino asitinin sentezi için ortama hangi maddenin konulması yeterlidir?
8.
Soru 8 )I. Aktarılan genin alerjen etki gösteren proteinleri yaygınlaştırması
II. Genetiği değiştirilen organizmalara aktarılan genlerin “kaçarak” aynı türün başka üyelerine ya da başka türlerden bireylere geçmesi
III. Genetiği değiştirilen bitkilerin, tarım zararlılarının istilasına karşı daha dayanıklı hâle gelmesiyle ürün kayıpları azaltılması
Yukarıdakilerden hangileri GDO’nun olası zararlı sonuçlarındandır?
9.
Soru 9 )Meristem doku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilen dokular gruplandırıldığında hangisi temel dokular içerisine dahil edilemez?
11.
Soru 11 )Epidermisin farklılaşması ile oluşan;
I. stoma
II. hidatot
III. tüy
yapılardan hangileri dış ortamla gaz alışverişini sağlar?
12.
Soru 12 )
Tek bir yaprak ayasından oluşan yapraklara basit yaprak, çok sayıda küçük yaprakçıktan oluşan yapraklara bileşik denir.
Buna göre aşağıda verilen yaprak şekillerinden hangisi basit yaprak örneğidir?
13.
Soru 13 )Aşağıda verilen bitkisel hareketlerden hangisi tropizma (yönelim hareketi) örneğidir?
14.
Soru 14 )Aşağıda verilen hormonlardan hangisi çimlenmemiş tohumlarda daha etkili bir hormondur?
15.
Soru 15 )
Yukarıda kısa ve uzun gün bitkileri ile ilgili bir şekil verilmiştir.
Buna göre;
I. K, uzun gün bitkisidir.
II. L bitkisinin çiçeklenmesi için kritik karanlık sürenin karanlık lehine aşılması gerekir.
III. Verilen bitkiler aynı türdendir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
16.
Soru 16 )Bitkilerde organik moleküllerin soymuk borularında taşınması basınç akış teorisi ile açıklanır.
Bu teoriye göre;
I. havuz hücre
II. kaynak hücre
III. kalburlu borular fotosentez sonucu yapraklarda üretilen besinin köke taşınması sırasında verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte verilmiştir?
17.
Soru 17 )Çiçekli bitkiler için verilen aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )
Yukarıda çiçekli bir bitkide erkek üreme hücresinin oluşumu şematize edilmiştir.
Buna göre;
I. Mikrospor ana hücresinin mayoz bölünme sonucu oluşturduğu yapılar polen olarak adlandırılır.
II. Bir polenin yapısındaki vejatatif ve generatif hücrelerin kalıtsal yapıları aynıdır.
III. Mikrosporlar ve polenlerdeki hücreler haploit (n) kromozomludur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )Tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
20.
Soru 20 )Kapalı tohumlu çiçekli bir bitkinin üreme periyodu sırasında;
I. tozlaşma
II. döllenm
III. tohum oluşumu
olaylarının gerçekleşme sırası nasıldır?

Açık Lise Seç. Biyoloji 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Biyoloji 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Biyoloji 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Biyoloji 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seç. Biyoloji 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Biyoloji 3 ders özetlerine de Seç. Biyoloji 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seç. Biyoloji 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem yani Seç. Biyoloji 3 1. dönem soruları, Seç. Biyoloji 3 3. dönem soruları Seç. Biyoloji 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020