Açık Lise Seç. Biyoloji 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Komüniteyi oluşturan canlılar arasındaki aşağıdaki etkileşimlerden hangisi matematiksel olarak “+, −” olarak ifade edilebilir?
(+, canlının ilişkiden yarar gördüğünü, – canlının ilişkiden zarar gördüğünü ifade eder.)
2.
Soru 2 )“Bir deniz mercanı olan anemon, yakıcı tentakülleriyle derisi özel bir mukus tabakası ile kaplı olan palyaço balığını düşmanlarından korur. Palyaço balığı da anemonla beslenen balıkları anemondan uzak tutar.”
Anlatılan yaşam birlikteliği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?
3.
Soru 3 )Belirli bir komüniteye ait yaşam alanlarının geçiş bölgelerine ekoton denir.
Ekoton bölgeler ile ilgili;
I. Tür çeşitliliği fazladır.
II. Rekabet azdır.
III. Birey sayısı asıl komünitelere göre fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki tabloda komünite ekolojisi ile ilgili kavramlar verilmiştir.
• Klimaks
• Holozoik
• Parazitizm
Buna göre verilen kavramlarla aşağıdaki tanımlar eşleştirildiğinde hangi tanım açıkta kalır?
5.
Soru 5 )Yangın, tarım faaliyeti, ağaç kesimi gibi komünitede gerçekleşen bir bozulmadan sonra görülen süksesyona ikincil (sekonder) süksesyon adı verilir.
Buna göre ikincil süksesyona uğramış bir alanda aşağıda verilenlerden hangisi ilk olarak gelişir?
6.
Soru 6 )Bireylerin aralarındaki mesafenin yaklaşık aynı olduğu, bireyler arasında sıkı bir etkileşim bulunduğu popülasyon dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )
Yukarıdaki tabloda Türkiye İstatistik Kurumunun 2013 yılı verilerine göre hazırlanmış Türkiye’nin yaş piramidi verilmiştir.
Buna göre Türkiye’deki insan popülasyonu ile ilgili;
I. Genç nüfus, yaşlı nüfusa göre daha yoğundur.
II. 60-90 yaş aralığında kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır.
III. Nüfus yoğunluğunun sonraki senelerde artması beklenebilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Hardy-Weinberg prensibinde baskın alelin frekansı “p”, çekinik alelin frekansı ise “q” simgesi ile gösterilmektedir. Toplumda p + q = 1 dir. Diploid kromozom sayısına sahip bir popülasyonda ise p2 + 2pq + q2 = 1 dir.
Buna göre baskın alelin frekansının 0,6 olduğu bir popülasyonda çekinik alel taşıyan bireylerin toplumdaki oranı kaçtır?
9.
Soru 9 )Bir popülasyondaki gen frekansını aşağıdaki durumların hangisi değiştirmez?
10.
Soru 10 )Popülasyon büyüklüğünü etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerinden farklı yönde bir etkiye sahiptir?
11.
Soru 11 )
Bir popülasyonun birey sayısı değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Grafiğe göre bu popülasyon için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
12.
Soru 12 )Nesli tükenmekte olan bir canlı ile ilgili olarak;
I. kontrolsüz avlanma
II. asit yağmurları
III. küresel iklim değişiklikleri
olaylarından hangileri, canlının neslinin tükenme sürecini hızlandırır?
13.
Soru 13 )I. Akdeniz foku
II. Siklamen
III. Kelaynak
Ülkemizde yaşayan yukarıdaki canlılardan hangilerinin nesli tükenme tehlikesine girmiştir?
14.
Soru 14 )Dünya üzerinde sadece belirli yerlerde bulunan canlı türlerine verilen addır.
Yukarıda tanımı verilen ekolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Bir ormanda yaşayan aynı türden iki bitki aşağıdakilerden hangisi için rekabet etmez?
16.
Soru 16 )Fotosentez yapamadıkları için üzerinde yaşadıkları bitkinin hem odun hem de soymuk borularına uzattıkları emeçleriyle organik besin, su ve mineral alan Küsküt otunun beslenme tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisi günümüze en uzaktır?
18.
Soru 18 )Aşağıda verilen bitki türlerinden hangisi yapay seçilimle elde edilmemiştir?
19.
Soru 19 )“Tarih boyunca Anadolu’da çok sayıda tür yaşadı ve yok oldu. Bu canlı gruplarından biri de günümüzde tropik deniz kıyılarında yaşayan mangrov ormanlarıydı. Mangrov ormanlarını oluşturan bitkiler; çok tuzlu, çamurlu ve sıcak ortamlarda yaşamaya uyum sağlamış türlerden oluşur. Mangrov bitkilerinin fazla tuzu süzen sistemleri, karmaşık kök yapıları vardır. Mangrov ormanlarının oluşturduğu ekosistemde kuşlar, yılanlar, timsahlar, midyeler, balıklar ve çok sayıda omurgasız, kendisine yaşayıp üreyebileceği alanlar bulur. Geçmişte ülkemizde Muğla (Milas, Ören), Denizli, Burdur, Uşak, Trakya gibi yerlerde mangrov ormanlarının yaşadığı biliniyor.”
Bilimsel bir dergiden alıntı olan yukarıdaki metinde mangrov ormanlarının ülkemizde artık bulunmaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
20.
Soru 20 )I. Eşeyli üreme
II. Modifikasyon
III. Mutasyon
Yukarıda verilen olaylardan hangileri canlılarda genetik varyasyonlara (çeşitlilik) sebep olabilir?

Açık Lise Seç. Biyoloji 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Biyoloji 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Biyoloji 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Biyoloji 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seç. Biyoloji 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Biyoloji 4 ders özetlerine de Seç. Biyoloji 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seç. Biyoloji 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem yani Seç. Biyoloji 4 1. dönem soruları, Seç. Biyoloji 4 3. dönem soruları Seç. Biyoloji 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020