Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
25 Aralık 2019
1.
Soru 1 )
Aşağıda ATP ve ADP nin dönüşümleri şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen faaliyetlerin hangisinde ATP üretimi gerçekleştiğinden ekzergonik bir tepkimedir?
3.
Soru 3 )Aşağıda verilen canlılardan hangisi ihtiyaç duyduğu organik maddeleri inorganik maddelerden sentezlediği için ototrof (üretici) canlı olarak adlandırılır?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?
5.
Soru 5 )
Yukarıda nitrobakterilerin yaptığı kemosentez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. Nitrobakter, nitriti oksitleyerek nitrata dönüştürür.
II. Oksitleme sonucunda açığa çıkan enerji ile inorganik maddeler organik maddelere dönüştürülür.
III. Bu olay sırasında açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )
Aşağıda fotosentez ile ilgili bir deney düzeneği verilmiştir.
Bu deney düzeneğinde çıkan kabarcık sayısını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
7.
Soru 7 )Bitkiye ait aşağıdaki organlardan hangisi fotosentez yapamaz?
8.
Soru 8 )
Yukarıda fotosentezde Calvin döngüsü ile organik bileşiklerin sentezi şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )
Aşağıdaki grafikte sıcaklık ile fotosentez hızının değişimi verilmiştir.
Grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )
Yukarıda fotosentez hızının ışığın dalga boyuna göre değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Grafik ile ilgili;
I. Fotosentez en hızlı kırmızı ve mor renk ışıkta gerçekleşmektedir.
II. Yaprak yeşil ışığı yansıttığından fotosentez en yavaş yeşil ışıkta gerçekleşmektedir.
III. Fotosentez hızı tüm ışıklarda aynıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
11.
Soru 11 )
Yukarıda fotosentez basamakları şematize edilmiştir.
Buna göre I, II ve III numaralı yerlere gelmesi gereken moleküller aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
I <-----> II <-----> III
12.
Soru 12 )Glikoliz tepkimeleri ile ilgili,
I. Tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
II. Sitoplazmada yapılır.
III. Oksitatif fosforilasyon ile ATP üretimi yapılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerin hangisinin üretiminde fermantasyon reaksiyonlarından yararlanılmaz?
14.
Soru 14 )
Yukarıda etil alkol ve laktik asit fermantasyonu özetlenmiştir.
Buna göre etil alkol fermantasyonu ile laktik asit fermantasyonları sırasında farklı son ürünlerin açığa çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi enerji elde etmek için hücresel solunumda kullanılmaz?
16.
Soru 16 )Laktik asit fermantasyonu ile ilgili,
I. İnsanın çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde gerçekleşebilir.
II. Bu olay sırasında üretilen enerji miktarı oksijenli solunumda üretilen enerji miktarına göre daha azdır.
III. Son ürün olarak açığa çıkan laktik asit kaslarda yorgunluğa sebep olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 )Oksijenli solunum sırasında gerçekleşen,
I. ETS,
II. krebs,
III. glikoliz
olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
18.
Soru 18 )Canlılardaki solunum ve fotosentez olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )Enerji hammaddesi olarak kullanılan karbonhidrat ve yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerinden meydana gelirken, proteinler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) elementlerinden meydana gelir.
Buna göre aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin solunumda kullanılması ile amonyak (NH3) açığa çıkar?
20.
Soru 20 )Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum reaksiyonlarının piruvattan sonraki basamakları aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde gerçekleşir?

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Biyoloji 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Biyoloji 1 ders özetlerine de Seçmeli Biyoloji 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Biyoloji 1 2. dönem soruları, Seçmeli Biyoloji 1 3. dönem soruları Seçmeli Biyoloji 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020