Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
25 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi DNA’ya özgüdür?
2.
Soru 2 )I. Tek zincirlidir.
II. Deoksiriboz şekeri bulunur.
III. Kendini eşleyebilir.
IV. Riboz şekeri bulunur.
V. Sadece protein sentezinde görevlidir.
Yukarıdaki ifadelerden DNA’ya veRNA’ya ait olanlar hangisinde doğ ru eşleştirilmiştir?
DNA ----- RNA
3.
Soru 3 )Melez DNA lı bakteriler normal azotlu (14Nh) ortamda bir kez çoğaltılacak olursa oluşan bakteriler hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
4.
Soru 4 )Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.
I. Gen
II. DNA
III. Nükleotid
IV. Üçlü şifre
Buna göre verilen birimlerin kü çükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Yukarıda öncül bir maddeden arjinin maddesinin sentezi verilmiştir.
Buna göre,
I. Gen B nin mutasyona uğraması durumunda ornitin maddesi birikir.
II. Enzim B nin ürünü olan sitrulin Enzim C nin substratıdır.
III. Gen A nın mutasyona uğraması durumunda arjinin maddesinin üretilebilmesi için ortama öncül madde ilave edilmelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları,
I. tarım,
II. tıp ve eczacılık,
III. çevre temizliği
verilen alanlardan hangilerinde kullanılabilir?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen bitkisel doku çeşitlerinden hangisi inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir?
8.
Soru 8 ) Yukarıda çift çenekli bir bitkinin yaprak enine kesiti verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi kökten yaprağa, yapraktan köke madde iletimi ile görevlidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi depo kök örneği değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin gövdesi otsudur?
11.
Soru 11 ) Yukarıdaki tabloda bitkisel hormonların sınıflandırılması yapılmıştır.
Buna göre X ile gösterilen yere seçeneklerde verilen hormonlardan hangisi gelmelidir?
12.
Soru 12 )Bitkilerdeki ksilemle ilgili;
I. Yapraktan köke su ve mineral taşır.
II. Cansız hücrelerden oluşur.
III. Taşıma sırasında enerji harcanmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 ) Yukarıda bir bitki fidesinin kök ve gövdesinde ışığa bağlı gerçekleşen bir hareket şematize edilmiştir.
(a, uyaran verilmeye başlandığındaki durumu; b, uyaranın bir süre uygulanması sonucunda kök ve gövdede meydana gelen değişimi şematize etmektedir.)(ışık: foto, kimyasal: kemo olarak ifade edilir.)
Buna göre;
I. Verilen durum tropizma(yönelim) hareketine örnektir.
II. Bitkide şematize edilen hareket ani turgor basıncı değişimi ile gerçekleşmektedir.
III. Kökte gerçekleşen hareket negatif kemotropizmadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 ) Yukarıda çift çenekli bir bitkinin tohumu verilmiş ve bazı yapıları numaralandırılmıştır.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi triploit çekirdekten köken almıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi fototropizmaya örnektir?
16.
Soru 16 )Bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğe ait yumurtalıkların birleşipkaynaşarak tek bir meyveye dönüş mesine bileşik meyve denir.
Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi bileşik meyvedir?
17.
Soru 17 )Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli bölgeye uyum sağlamış bitkilerde görülmez?
18.
Soru 18 )Soymuk borusunda madde taşınması kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru olur.
I. Kaynak hücrelerden kalburlu borular içine glikoz aktarılır. Kalburlu borularda ozmotik basınç artar. Ksilemden kalburlu borulara ozmozla su geçer.
II. Kalburlu borularda hidrostatik basınç oluşur. Floem öz suyu, kalburlu borular boyunca bir hücreden diğerine geçer.
III. Kalburlu borulardaki glikozlar derişim farkına bağlı olarak pasif ya da aktif taşımayla havuz hücrelerine geçer.
IV. Glikoz derişiminin azalması ile su, kalburlu borulardan ksileme geçer.
Buna göre soymuk borusunda madde iletimi sırasında gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte verilmiştir?
19.
Soru 19 ) Yukarıda bitkide terleme hızını etkileyen bazı faktörlerle ilgili grafikler verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış grafiklerden hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 )Tohumun uygun ortam koşullarında fotosentez yapıncaya kadar geçirdiği zaman çimlenme olarak tanımlanabilir.
Buna göre tohumun çimlenme sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Biyoloji 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Biyoloji 3 ders özetlerine de Seçmeli Biyoloji 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Biyoloji 3 2. dönem soruları, Seçmeli Biyoloji 3 3. dönem soruları Seçmeli Biyoloji 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020