Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
25 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.
Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur?
2.
Soru 2 )
Ekolojik rolü çakışan iki tür arasındaki rekabeti incelemek amacıyla 1934 yılında Rus bilim insanı G.F. Gause tarafından hazırlanan bir deney düzeneğinde, Paramecium caudatum ve Paramecium aurelia türlerinin ayrı ayrı kültür ortamında yetiştirdiğinde her türün birey sayısı değişimi Şekil I de verilmiştir. Bu türlerin aynı kültür ortamında yetiştirdiğinde birey sayısı değişimleri ise Şekil II de verilmiştir.
Buna göre;
I. Paramecium türleri ayrı kültür ortamlarında geliştirildiğinde birey sayıları önce hızla artmakta daha sonra bu artış durmaktadır.
II. Verilen canlıların aynı kültür ortamında geliştirilmeleri iki canlı arasında rekabete neden olmuştur.
III. Her iki durumda da birey sayısı artışı sürekli olmaktadır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinin neslinin tükenmesine neden olan faktörlerden birisi değildir?
4.
Soru 4 )Belirli bir alanda yaşayan, farklıtürden popülasyonların oluşturdu ğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Farklı bölgede yaşayan aynı türe ait popülasyonlarda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?
6.
Soru 6 )Yarı parazit bitkiler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
7.
Soru 7 )
Çevresel sınırlamaların bulunduğu bir ortamda yaşayan popülasyonun birey sayısının zamanla değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Buna göre belirtilen zaman dilimlerinden hangisi denge evresini göstermektedir?
8.
Soru 8 )Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörler çevre direnci olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıda verilen çevre direncini oluşturan faktörlerden hangisi abiyotik bir faktördür?
9.
Soru 9 )
Belirli bir alanda yaşayan bireyler arasında etkileşimin bulunmaması durumundaki canlı dağılımları aşağıda şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen ve özelliği belirtilen popülasyon dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )
Popülasyon büyüklüğündeki değişim; şeklinde ifade edilebilir.
Buna göre,
I. A < B ise popülasyon büyür.
II. A = B ise popülasyon dengededir.
III. Verilen denklem popülasyon büyüklüğünde hem içsel hem de dışsal faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )
Aşağıda dünyadaki insan nüfusunun artma grafiği verilmiştir.
Buna göre,
I. Dünyada yaşayan popülasyonlardaki büyüme M.Ö yıllarda çok düşük değerlerde gerçekleşmiştir.
II. 1960 – 1974 yılları arası dünya nüfusu yaklaşık bir milyar artmıştır.
III. Dünya nüfusunun aşırı artışı beraberinde ölüm oranını da artırmıştır.
yargılarından hangilerine grafikten ulaşılamaz?
12.
Soru 12 )Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin ilkel atmosferde olmadığı kabul edilir?
13.
Soru 13 )Canlının başka bir canlıdan oluştuğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi dengeli bir popülasyonda gen frekansının değişmesine neden olmaz?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?
16.
Soru 16 )Bir popülasyonda herhangi bir karakterle ilgili tüm genlerin toplam frekansı birdir.
Buna göre bir insan popülasyondaki kan gruplarını belirleyen B geninin frekansı 0,4; 0 geninin frekansı 0,1 ise A geninin frekansı kaçtır?
17.
Soru 17 )Kommensalizm, birlikte yaşayan canlılardan birinin fayda, diğerinin fayda ya da zarar görmediği simbiyotik ilişkidir.
Buna göre kommensalizmde canlılar arasındaki etkileşimin ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir? (+, faydayı; -, zararı; 0, fayda ve zararın olmamasını ifade eder.)
18.
Soru 18 )Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.
Buna göre,
I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.
II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.
III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )Toprak yapısı bozulmadan mevcut komünite yapısının bozulmasına ikincil süksesyon denir.
Buna göre,
I. aşırı otlatma,
II. yangın,
III. kuraklık
verilen durumlardan hangileri ikincil süksesyona sebep olabilir?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinin ülkemizde nesli tehlike altında değildir?

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Biyoloji 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Biyoloji 4 ders özetlerine de Seçmeli Biyoloji 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Biyoloji 4 2. dönem soruları, Seçmeli Biyoloji 4 3. dönem soruları Seçmeli Biyoloji 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020