Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
22 Ocak 2020
1.
Soru 1 )I. Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek olan barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Tek gayesi, Türkistan’ı Ruslardan kurtararak istiklâline kavuşturmak olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri’nden biridir?
4.
Soru 4 )I. Dünya Savaşı’ndan sonra Suriye ve Lübnan aşağıdaki devletlerden hangisinin mandası altına girmiştir?
5.
Soru 5 )Bolşevik İhtilali aşağıdaki devletlerden hangisinde olmuştur?
6.
Soru 6 )Doğu Bloku ülkeleri arasında ekonomik alanda işbirliğini sağlamak amacıyla 1949’da kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Otuz iki bağımsız Afrika ülkesi arasında 25 Mayıs 1963’te kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )1923’ten sonra Türkiye dış politikada Lozan’da halledilemeyen Musul, dış borçlar, Suriye sınırı, nüfus mübadelesi ve Boğazlar sorunlarına öncelik verdi.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Lozan’dan sonra Türkiye’nin dış politikada çözmeye çalıştığı sorunlardan biri değildir?
9.
Soru 9 )Balkan Paktı, 9 Şubat 1934’te Atina’da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Dışişleri Bakanları’nca imzalandı. Bununla birlikte, Pakt’a girmeyen Bulgaristan ve Arnavutluk’a katılım hakkı açık tutuldu. Buna rağmen Arnavutluk İtalya’nın etkisi altında kaldığından; Bulgaristan ise Balkanlarda yayılmak istediğinden pakta katılmadı.
Verilen bilgiye göre Bulgaristan’ın Balkan Paktı’na katılmama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Türkiye 23 Şubat 1945’te savaş sonrası düzenin oluşturulacağı San Francisco Konferansı’na katılabilmek ve Yalta Konferansı kararları uyarınca Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek için Almanya’ya savaş açtı. Ancak savaş ilanı yalnızca simgesel bir hareket olarak kaldı.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Almanya’ya savaş açma nedenlerinden biridir?
11.
Soru 11 )“Savunmaya dayanmayan savaşın, kanun dışı sayılması ve devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması” esas alınarak 27 Ağustos 1928’de Paris’te imzalanan pakt aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )1950 seçimlerinden sonra kesintisiz on yıl iktidarda kalan parti aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Batı Bloku ülkeleri arasında askerî alanda iş birliği yapmak amacıyla 4 Nisan 1949’da kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )I. Türkiye’nin NATO’ya üye olması
II. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi
III. Hatay’ın Anavatana katılması
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi 1945 1960 arası Türkiye’de görülen gelişmelerden biri değildir?
16.
Soru 16 )
Yukarıdaki tabloya göre 1948 yılında en fazla savunma harcaması yapan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Almanya topraklarının Alman ırkına yeterli gelmeyeceği düşüncesinin, Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip Afrika Kıtası’nın, gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacına hitap etmesi ve bu nedenle de neo-sömürgecilik faaliyetlerinin devam edecek olması, Afrika ülkelerindeki iç savaş ya da çatışmaların yabancı devletlerin müdahalesine açık olacağının habercisidir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Afrika ülkelerinin dış müdahaleye açık olma nedenlerinden biri sayılmaz?
19.
Soru 19 )Türkiye aşağıda verilen teşkilatlardan hangisine üye değildir?
20.
Soru 20 )Keşmir meselesi aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yaşanmaktadır?

Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 ders özetlerine de Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait diğer dönem yani Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 1. dönem soruları, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 3. dönem soruları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020