Açık Lise Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
1 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Osmanlı egemenliğinde sorunsuz yaşayan Orta Doğu halkı, İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci devletlerin sözlerine inanarak bağımsızlıklarının verilmesini bekledi. Ancak vaatlerini yerine getirmeyen büyük devletlerin izledikleri politikalar, bölgede yeni bir siyasi harita ve statü ortaya çıkardı.
Bu durum günümüze kadar süren sorunların çıkmasında etkili oldu.Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 )Birçok imparatorluğun yıkılması na, milyonlarca insanın ölmesine veya sakat kalmasına yol açan ve 1914 yılında başlayıp 1918 yılında sona eren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )“… ‘Siyasi Düşünceler Tarihi’ yazarı, Nazizm ve faşizm ideolojilerinin doğuş sebeplerini şöyle izah ediyor: Her iki ideoloji de savaşın ve bozgunun çocuğudurlar. Yani bir öfke, bir hınç, bir isyan belirtirler. Ayrıca bu ideolojiler, sefalet ve buhrandan, işsizlikten ve açlıktan doğdular... Bir isyan ve bir ümitsizlik hamlesi olarak ortaya çıktılar.”
Yazara göre aşağıdakilerden hangisi nazizm ve faşizim ideolojilerinin doğuş nedenlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )ABD’nin I. Dünya Savaşı sonrası yalnızlık politikasına dönmesi aşağıda verilen hangi devletlerin Ortadoğu’da serbestçe hareket etmelerine fırsat vermiştir?
5.
Soru 5 )I. Dünya Savaşı sırasında yanında yer alan yerel liderlere İngiltere’nin bağımsızlık vaadi üzerine kendini “Arap Ülkeleri Kralı” ilan eden Hicaz Emiri aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )1867’de tahta geçen İmparator Mutsuhito’nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da başlayan reform süreci aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )On İki Ada Türkiye’nin Ege kıyılarına yaklaşık 2 km mesafedeki Sisam ile Rodos adaları arasında yay şeklindedizilmiş olan 20 adadan oluş maktadır. 1912’de Uşi Antlaşması ile İtalya’nın eline geçen bu adalar Mussolini’nin devrilmesi ve İtalya’nın savaştan çekilmesi üzerine Almanlar tarafından işgal edildi. Almanya’nın teslim olmasından sonra da Müttefiklerin eline geçti ve aynı yıl Yunanistan’a bırakıldı.
Bu bilgilere göre On İki Ada ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8.
Soru 8 )Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Atatürk 15 Mart 1923’te Adana’da yaptığı konuşmada “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz!” diyerek Türkiye için millî bir mesele olduğunu aşağıda verilenlerden hangisi için söylemiştir?
10.
Soru 10 )Filistin’de “Yahudi Yurdu’’ kurulmasınaizin vermeyen Osmanlı padi şahı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçlarından biri değildir?
12.
Soru 12 )Uluslararası çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )II. Dünya Savaşı sonunda SSCB liderliğinde, ideolojik ayrılığa dayalı oluşan blok aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )1957’de Roma Antlaşması ile kurulmuş olan birlik aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Demokrat Parti’nin kurucularından olup 1950-1960 yılları arasında Türkiye’de başbakanlık yapmış siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Afrika’daki devletler, bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen insanlar dünya standartlarının altında yaşamaktadırlar. Kabilecilik anlayışının hâkim olması demokratikleşmenin önünde en büyük engeldir. Serbest seçim, özgür basın vb. kavramların toplum nazarında pek bir değeri yoktur. Ülkelerin çoğunda tek parti ve askerî diktatörlükler işbaşındadır.
Verilen bilgiye göre Afrika devletlerinde demokratikleşmenin önündeki en büyük engel, aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Basmacı Hareketi’nin içinde bulunan, Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanı olan ünlü Türk tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Nisan 1920’de toplanan San Remo Konferans’ında Irak, Filistin ve Ürdün aşağıdaki devletlerden hangisinin mandasına bırakılmıştır?
20.
Soru 20 )II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerineatom bombası atarak 150.000 ki şinin ölmesine neden olan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 ders özetlerine de Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 1. dönem soruları, Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 3. dönem soruları Seç. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020