Açık Lise Coğrafya 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
4 Ocak 2020
1.
Soru 1 )“Doğaya karşı değil, onunla birlikte olun.’’ sloganı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğ rafyanın inceleme alanına girer?
3.
Soru 3 )Maki bitki örtüsü ile ilgili aşağıdaverilen ifadelerden hangisi coğ rafya biliminin dağılış ilkesine örnektir?
4.
Soru 4 )Osmanlı denizcisi olan Piri Reis’in coğrafi araştırmalarının yer aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )I. Kutuplara doğru gidildikçe boyları kısalır.
II. Ardı ardına gelen ikisi arasındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır.
III. Aralarındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.
Yukarıda verilenlerden hangileri paralellere ait özelliklerdendir?
6.
Soru 6 ) İki merkez arasında meridyen farkı arttıkça aralarındaki yerel saat farkı da artmaktadır.
Buna göre koordinat sistemi üzerinde numaralarla gösterilen yerlerden hangi ikisi arasında yerel saat farkı daha fazladır?
7.
Soru 7 ) Harita üzerinde numaralar ile gösterilen yerlerin hangisi 42° kuzey paraleli ile 26° doğu meridyeninin kesiştiği noktaya daha yakındır?
8.
Soru 8 ) Yukarıda bir alanın kabataslak (ölçeksiz) çizimi gösterilmiştir.
Bu tür çizimlere ne denir?
9.
Soru 9 )Yeryüzünde bulunan doğal unsurlarve beşeri yapılar haritalara aktarı lırken noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere üç çeşit yöntemle gösterilir.
Buna göre aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi haritalarda çizgisel yöntemle gösterilir?
10.
Soru 10 ) Renklendirme yöntemiyle çizilen fiziki haritalarda 0 – 500 metre arasındaki yüksekliğe kadar olan yerler yeşil renk ile gösterilir.
Yukarıdaki izohips haritası renklendirme yöntemiyle çizilirse numaralandırılarak gösterilen taranmış alanların hangisi yeşil renkle gösterilir?
11.
Soru 11 )Yukarıda iki farklı Türkiye haritasında Ankara ve Mersin arasındaki uzaklık gösterilmiştir.
Ankara ile Mersin arasındaki ger çek uzaklık değişmediği halde haritalarda bu mesafenin farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketi sonucunda gerçekleşir?
13.
Soru 13 )Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisinde bir azalma meydana gelmez?
14.
Soru 14 )Türkiye’de aşağıdaki tarihlerin hangisinde gündüz süresi daha uzundur?
15.
Soru 15 )Yeryüzü ile temas eden ve içerisinde hava olayları gerçekleşen atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Belirli bir yerde kısa süreli meydana gelen hava olaylarına hava durumu denir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde hava durumundan söz edilmektedir?
17.
Soru 17 ) Yukarıda bir bölgenin izobar (eş basınç) haritası verilmiştir. Yüksek basınç merkezi ile alçak basınç merkezi arasındaki uzaklık arttıkça rüzgârın hızı azalır.
Buna göre izobar haritası üzerinde numaralandırılmış oklar yönündeesen rüzgârlardan hangisinin hızının daha az olması beklenir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de görülmez?
19.
Soru 19 )Yıllık bulutluluk oranı fazla olan yerde güneşlenme süresi azdır.
Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinin güneşlenme süresi diğerlerine göre daha azdır?
20.
Soru 20 )Türkiye’nin kıyı kesimlerinde günlük sıcaklık farkı iç kesimlerine göre daha azdır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Coğrafya 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Coğrafya 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Coğrafya 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Coğrafya 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Coğrafya 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Coğrafya 1 ders özetlerine de Coğrafya 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Coğrafya 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem yani Coğrafya 1 1. dönem soruları, Coğrafya 1 3. dönem soruları Coğrafya 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020