Açık Lise Coğrafya 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
26 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi beşerisistemlerin inceleme alanının dışındadır?
2.
Soru 2 ) Yukarıdaki harita üzerinde yeryüzündeki ilk yerleşme alanları gösterilmiştir.
Bu alanların yerleşim yeri olarak seçilmesinde öncelikli etken aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )I. Tarımsal faaliyetler
II. Sanayi faaliyetleri
III. Hayvancılık faaliyetleri
Yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynaklarındandır?
4.
Soru 4 ) Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denir. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerleşme üst sınırı azalır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yerleşme üst sınırının daha yüksek olması beklenir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerden biri değildir?
6.
Soru 6 )I. Nüfus miktarı
II. İklim koşulları
III. Ekonomik faaliyetler
Yukarıdakilerden hangileri, kır ve kent yerleşmelerini birbirinden ayırmak için kullanılan ölçütlerdir?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin gelişip büyümesinde etkili olan fonksiyonel özellikler daha fazladır?
8.
Soru 8 )Su kaynaklarının fazla ve yer şekillerininengebeli olduğu alanlarda dağı nık yerleşmeler görülür.
Buna göre aşağıda verilen illerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır?
9.
Soru 9 ) Harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisinin kırsal kesimlerinde mesken yapımında ahşap daha çok kullanılır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden değildir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi fiziki özellikler göz önüne alınarak belirlenmiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıda çeşitli özelliklerine göre oluşturulan bölge türlerinden hangisinin sınırlarının değişmesi daha kolaydır?
14.
Soru 14 ) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanlardan hangileri Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır?
15.
Soru 15 ) Harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisi;
• ticaret bölgesi,
• sanayi bölgesi,
• yoğun nüfuslu bölge
sınıflandırmaların hepsinin içinde yer alır?
16.
Soru 16 )Türkiye’nin sınırları içinde aşağıdaki bölge türlerinden hangisi yoktur?
17.
Soru 17 )İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden yararlanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta bu da doğal dengenin işleyişini bozmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisinde insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevre şartlarından hammadde kaynığı olarak yararlanmaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki projelerden hangisinin yapım amacı ulaşımla ilgili değildir?

Açık Lise Coğrafya 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Coğrafya 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Coğrafya 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Coğrafya 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Coğrafya 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Coğrafya 2 ders özetlerine de Coğrafya 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Coğrafya 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem yani Coğrafya 2 2. dönem soruları, Coğrafya 2 3. dönem soruları Coğrafya 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020