Açık Lise Coğrafya 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
4 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi iç püskü rük kayaçlardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Tor topografyası, granitlerin fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda birbiri üzerinde oluşan bloklardan meydana gelir.
Buna göre, tor topoğrafyası aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi üzerinde oluşur?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kalkerin metamorfizmaya uğramasıyla oluşmuştur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde etkili olan unsurlardan biri değildir?
5.
Soru 5 )Buzul aşındırması sonucunda olu şan çukur alanlarda suların birikmesiyle meydana gelen göllere ne ad verilir?
6.
Soru 6 )Yeryüzünde en geniş alan kaplayan su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Akımı yıl içinde fazla değişiklik göstermeyen akarsular düzenli rejime sahiptir.
Buna göre aşağıda akım grafikleri verilen akarsulardan hangisinin rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?
8.
Soru 8 ) Yukarıda toprağın katmanları (horizonları) gösterilmiştir.
Bu kesite göre bitki gelişimi hangi katmanda başlamıştır?
9.
Soru 9 )Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı orman sahasında oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Akdeniz bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi gelişmiştir?
11.
Soru 11 ) Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlarda yaygın olan bitki örtüsü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I <------> II
12.
Soru 12 )Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında padişah II. Mahmut döneminde yapılmıştır.
Bu dönemde yapılan nüfus sayımının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )• Japonya
• Batı Avrupa
• ABD’nin doğu kıyıları
Yukarıda verilen yerlerde nüfusunyoğun olmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Nüfus piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi nüfusun Dünya üzerindeki dağılışını etkileyen doğal bir etmendir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha fazla beyin göçü aldığı söylenebilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetlerdendir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki göçlerden hangisinin nedeni doğal afettir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki ülkelerden hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı daha fazladır?

Açık Lise Coğrafya 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Coğrafya 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Coğrafya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Coğrafya 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Coğrafya 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Coğrafya 3 ders özetlerine de Coğrafya 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Coğrafya 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem yani Coğrafya 3 1. dönem soruları, Coğrafya 3 3. dönem soruları Coğrafya 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020