Açık Lise Coğrafya 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
22 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin ekonomik değeri düşüktür?
2.
Soru 2 )Volkanlardan püsküren küllerin dış kuvvetlerce taşınıp geniş bölgelerde sertleşmesiyle oluşan kayacın adı nedir?
3.
Soru 3 )Başkalaşım kayaçlarının oluşabilmesi için hangi etkenlere maruz kalması gerekir?
4.
Soru 4 )
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kişi başına düşen tatlı su tüketim miktarı daha azdır?
5.
Soru 5 )Deniz ve okyanuslarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Ankara yakınlarında yer alan Mogan gölü, burada yer alan akarsu vadisinin önünün birikinti malzemeleriyle (alüvyon) tıkanması sonucunda oluşmuştur.
Bu bilgiye göre Mogan gölü oluşumuna göre hangi göl çeşidine girer?
7.
Soru 7 )Fırat, Nil ve Missisipi nehirleri kar, buz ve yağmur gibi farklı kaynaklarla beslenip, çok uzun mesafe kat ederler. Bunlara karma rejimli akarsular denir.
Bu nehirlerin farklı kaynaklardan beslenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi yer altı sularının oluşmasını etkileyen farktörlerden biri değildir?
9.
Soru 9 )Kayaçlar, bulunduğu bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle çözülüp toprak haline gelir. Kimi yerlerden 1 cm toprak oluşabilmesi için yüzlerce yıl geçmesi gerekmektedir.
Bu durum bize toprağı _________ ne kadar önemli ve hayati sorumluluk olduğunu göstermektedir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?
10.
Soru 10 )Toprağın yağışlarda yıkandığı üst katmanı hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi yerli (zonal) topraklardan değildir?
12.
Soru 12 )
Asya Afrika Atlas Okyanusu Hint Okyanusu Dünya haritasında taranarak verilen yerlerin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuz 15 milyon kadardı. Okur yazar oranı % 10 olan nüfusumuzun % 80’i tarımda istihdam edilmekteydi. Günümüzde ise nüfusumuz 80 milyonu, okuryazar oranı % 95’i geçmiştir. Tarımda çalışan oranı % 25’e inmiştir.
Metne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da modern nüfus sayımını yapan ilk ülkelerden biri değildir?
15.
Soru 15 )Dünya nüfus artışında üçüncü sıçrama dönemi 18. yüzyılda Avrupa’daki Sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir.
Bu dönemdeki gelişmelerden hangisinin nüfus artışına katkısı daha azdır?
16.
Soru 16 )Aşağıda verilen özelliğe sahip yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu yüksektir?
17.
Soru 17 )4. yüzyılda gerçekleşen ve dünya tarihinin en büyük göç hareketi olan Kavimler Göçünün başlangıç merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )
Haritada numaralandırılarak verilen hatlardan hangisi Avrupalıların özellikle 18. yüzyılda Yeni Dünya olarak isimlendirdikleri kıtaya yaptıkları göç yolunu göstermektedir?
19.
Soru 19 )Türkiye’nin 1961 de İşçi Göçü Anlaşması imzalayarak en fazla iş gücünü yolladığı ülke hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyet alanına dahil olan mesleklerdendir?

Açık Lise Coğrafya 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Coğrafya 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Coğrafya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Coğrafya 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Coğrafya 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Coğrafya 3 ders özetlerine de Coğrafya 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Coğrafya 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem yani Coğrafya 3 1. dönem soruları, Coğrafya 3 3. dönem soruları Coğrafya 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020