Açık Lise Coğrafya 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
26 Aralık 2019
1.
Soru 1 )• Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır.
• Ülkemizde Erzurum – Kars çevresinde yaygın olarak görülür.
• Bu topraklar üzerinde gür otlaklar bulunduğundan genellikle büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen zonal toprak aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Yukarıdaki harita üzerinde akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan toprakların yaygın olduğu bazı alanlar gösterilmiştir.
Bu toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Türkiye’nin yaklaşık % 35’i ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların büyük çoğunluğu yıllık yağış miktarı fazla olan yerlerde bulunmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış alanlardan hangisi orman varlığı bakımından daha zengindir?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilen akarsu ve döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Türkiye’ de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır. Bu bölgelerden biri de Göller Yöresidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöredeki göllerden biri değildir?
6.
Soru 6 )Türkiye’nin iç kesimlerinde bozkırlarla kaplı dağlarda yer yer adacıklar halinde meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç topluluklarına da rastlanır.
Bu durum;
I. İç bölgelerin daha önceleri ormanlarla kaplı olduğu
II. Bu alanlardaki ormanların insanlar tarafından tahrip edildiği
III. Bu alanların volkanik araziler olduğu
fikirlerinden hangilerine kanıt olabilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biridir?
8.
Soru 8 )Türkiye’de sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen nüfusu seyrek olan yerler de bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biridir?
9.
Soru 9 ) Su kaynaklarının bol, yer şekillerinin engebeli ve tarım arazilerinin parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler yaygındır.
Buna göre, harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır?
10.
Soru 10 )• Köye bağlı yerleşme birimleri içinde en yaygın olanıdır.
• Yaz döneminde halkın hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alanlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi hangisidir?
11.
Soru 11 )Türkiye’nin nüfus artış hızı 1985 yılından sonra düzenli bir azalma eğilimi göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?
12.
Soru 12 )Çukurova’da tarım ekimini tamamlayan mevsimlik işçiler soğan hasadı için bu kez Ankara Polatlı ile Hatay’ın Amik ovasının yolunu tuttu. Soğan hasadının ardından bu kez de Karadeniz’e fındık hasadı için göçler başlayacak.
Paragrafta bahsedilen göçlerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Panama Kanalı harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde yer alır?
14.
Soru 14 )Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır?
15.
Soru 15 )Ulaşım yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde demir yolu yoğunluğu daha fazladır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi oluşumu bakımından meteorolojik kökenli bir doğal afettir?
18.
Soru 18 ) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde deprem olma riski daha azdır?
19.
Soru 19 )Gelişmiş ülkelerde doğal afetler sonucu yaşanan can ve mal kaybı gelişmemiş ülkelere göre daha azdır.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde aynı büyüklükteki bir depremin daha az can ve mal kaybına neden olması beklenir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçlarından biridir?

Açık Lise Coğrafya 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Coğrafya 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Coğrafya 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Coğrafya 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Coğrafya 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Coğrafya 4 ders özetlerine de Coğrafya 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Coğrafya 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Coğrafya 4 dersine ait diğer dönem yani Coğrafya 4 2. dönem soruları, Coğrafya 4 3. dönem soruları Coğrafya 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020