Açık Lise Seç. Coğrafya 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
26 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları iklim koşullarına uyum sağlamalarına ne denir?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen biyomlardan hangisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir?
3.
Soru 3 )Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaçduyar. Ekosistemdeki enerji akışı gü neşten gelerek üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlü olarak aktarılır.
Buna göre, ekosistemdeki enerji akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan fiziksel etmenler arasında yer alır?
5.
Soru 5 )Gelişmişlik seviyesi yüksek ancakdoğum oranı düşük olan ülkeler nü fus artış hızını yükseltici politikalar uygular.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?
6.
Soru 6 )Bir ülkenin nüfus artış hızı ekonomik kalkınma hızından yüksek ise ülkede bazı problemler ortaya çıkabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu problemlerden biri değildir?
7.
Soru 7 )Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri verimli tarım arazileri çevresinde ve akarsu vadilerinde kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı alanlardan biri değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir?
9.
Soru 9 )Çöl ortasında kurulan küçük bir yerleşme iken, İslamiyet’le birlikte önemi artan ve Suudi Arabistan topraklarında yer alan şehir hangisidir?
10.
Soru 10 )Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.
Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır?
13.
Soru 13 )Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?
14.
Soru 14 )I. Kahvenin anavatanı dışında yetiştirilmeye başlanması
II. Kuş gribi nedeni ile tavuk üretiminin azalması
III. Kâğıt sanayisinin su kaynaklarına yakın kurulması
Yukarıdakilerden hangileri tüketimin üretim üzerindeki etkisine örnek verilemez?
15.
Soru 15 )Anadolu toprakları tarih boyunca çok sayıda uygarlığın doğduğu, geliştiği bir alan olmuştur.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
16.
Soru 16 ) “Tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yer ve çevresi Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Tarım arazilerimiz geniş ve tarımsal üretimde makine kullanımı yaygın olmasına rağmen üretimimizde yıldan yıla dalgalanma görülür.”
Yukarıda yaşadığı yer hakkında bilgi veren çiftçi harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaşamaktadır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisi değildir?
18.
Soru 18 )Türkiye’de kıyı balıkçılığında avlanan balık oranının en yüksek olduğu deniz aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Cumhuriyetin ilk yıllarında, ihtiyacı olan hammaddenin ülke kaynaklarından karşılanacağı sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sahip tesislerden biri değildir?
20.
Soru 20 ) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisi orman yangınlarına karşı 1. derece hassas yerlerden biridir?

Açık Lise Seç. Coğrafya 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Coğrafya 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Coğrafya 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Coğrafya 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Coğrafya 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Coğrafya 1 ders özetlerine de Seç. Coğrafya 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Coğrafya 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Coğrafya 1 2. dönem soruları, Seç. Coğrafya 1 3. dönem soruları Seç. Coğrafya 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020