Açık Lise Seç. Coğrafya 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
26 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.
Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir?
2.
Soru 2 )Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı’ denir.
Buna göre Türk kültürünün “kültür ocağı” aşağıdaki yerlerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde sanayi ürünleri üretimi daha fazladır?
4.
Soru 4 )Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır?
5.
Soru 5 )Turizm farklı kültürlerin, etnik yapıların, yaşam tarzlarının ve dillerin birbirini tanımasına olanak sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangialandaki etkisinden bahsedilmiş tir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından biri değildir?
7.
Soru 7 )Japonya’nın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
8.
Soru 8 )Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle “geçim türü” tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır?
9.
Soru 9 )Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.
Buna göre;
I. Almanya
II. Hindistan
III. İngiltere
IV. Nijerya
ülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?
10.
Soru 10 )İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğinialarak Avrupa’nın güvenliğini sağ lamak için kurulan siyasi ve askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde doğal kaynaklar daha verimli kullanılmakta ve doğal kaynak israfı az olmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı söylenebilir?
12.
Soru 12 )Türkiye’de bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir?
13.
Soru 13 )I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi
II. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesi
III. Tarım arazilerinin ağaçlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?
15.
Soru 15 )I. Pulluk
II. Traktör
III. Dinamo
Yukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir?
17.
Soru 17 ) Endüstri kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.
Buna göre bu hava kirliliğinin harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha çok görülmesi beklenir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi asit yağ murlarına sebep olmaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır?

Açık Lise Seç. Coğrafya 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Coğrafya 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Coğrafya 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Coğrafya 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Coğrafya 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Coğrafya 2 ders özetlerine de Seç. Coğrafya 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Coğrafya 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Coğrafya 2 2. dönem soruları, Seç. Coğrafya 2 3. dönem soruları Seç. Coğrafya 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020