Açık Lise Seç. Coğrafya 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
4 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Yeryüzünde günlük sıcaklık farkının en az olduğu yerler Ekvator çevreleri iken, çöller gece gündüz arasında sıcaklık farklarının en fazla görüldüğü yerlerdir.
Buna sebep olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi aşırıyağışların sonuçlarından biri değildir?
3.
Soru 3 )Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucunda insan faaliyetlerine bağlı olarak atmosferdeki karbondioksit artışının dünyamızda sıcaklık ortalamalarını düzenli şekilde artırdığını, bunun da küresel iklim değişimine yol açtığını belirtmiştir. Bu durumda gıda üretiminin azalacağını, önlem alınmazsa bunun kitlesel canlı ölümlerine neden olabileceğini düşündüklerinden bazı çözüm önerileri sunmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu önerilerden biri olamaz?
4.
Soru 4 )I. El sanatlarının gelişmesi
II. Verimli toprakların bulunması
III. Suya erişebilirlik
Verilenlerden hangileri ilk medeniyetlerin akarsu boylarında geliş mesine neden olmuştur?
5.
Soru 5 )Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da yaşamış medeniyetlerden biridir?
6.
Soru 6 )Asya kıtasında Ganj ve İndus nehirleri kıyılarında kurulan Hint medeniyetinin temel besini olan ve günümüzde de o bölgede yaşayan insanlar için önemini koruyan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi sanayileşen bir ülkede gözlemlenen bir durum değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi küresel ekonominin gelecekte karşılaşacağı durumlardan biridir?
9.
Soru 9 ) Türkiye haritasında taranarak verilen üç alan aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin içerisinde yer alır?
10.
Soru 10 )Bir ülkedeki ulaşım yollarının sıklığı ve kalitesi, o ülkenin gelişmişlik ve refah düzeyinin göstergesidir.
Verilen bilgiye dayanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
11.
Soru 11 )Türkiye, geçmişten günümüze kadar önemli yolların kesiştiği yer olma özelliği kazanmıştır. Bu nedenle kıtalar arasında kara yolu, demir yolu,deniz yolu, hava yolu ve enerji taşımacılığında merkez konumundadır.
Ülkemizin hangi özelliği bu duruma etki eden en önemli faktördür?
12.
Soru 12 )Yeryüzü şekilleri engebeli ve dağlık oldukça kara ve demiryolu yapımı zorlaşmakta, yol yapım maliyetleri artmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde yeryüzü şekilleri yol yapımı için diğerlerine göre daha uygun özelliklere sahiptir?
13.
Soru 13 ) Kalkanlı, Doğu Anadolu’yu Trabzon’a bağlayan geçittir.
Buna göre Kalkanlı Geçidi haritada kaç numaralı yerdedir?
14.
Soru 14 )Türkiye’deki demiryollarıyla ilgili aşağıda verilen genel bilgilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki illerimizin hangisinde havalimanı yoktur?
16.
Soru 16 ) • Coğrafi konumu
• Nüfusunun yoğun olması
• Ekonomik etkinliklerin gelişmiş olması
Yukarıda belirtilen özellikler haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde ulaşım sistemlerinin daha çok gelişmesini sağlamıştır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi bir malın veya hizmetin ticari başarısını etkileyen en önemli vasfıdır?
18.
Soru 18 )Dünya genelinde turizm sektörü nün gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur?
19.
Soru 19 )Turistik gezi için GüneydoğuAnadolu’yu planlayan birinin aşağıdaki yerlerden hangisini gezmesi beklenemez?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerdensonra ülkemizde turizm sektö rünün geliştiğinin doğrudan kanıtı değildir?

Açık Lise Seç. Coğrafya 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Coğrafya 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Coğrafya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Coğrafya 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Coğrafya 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Coğrafya 3 ders özetlerine de Seç. Coğrafya 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Coğrafya 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem yani Seç. Coğrafya 3 1. dönem soruları, Seç. Coğrafya 3 3. dönem soruları Seç. Coğrafya 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020