Açık Lise Seç. Coğrafya 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
26 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Cumhuriyet’in ilk yıllarında nü fus artışını teşvik eden görüş ve uygulamaların desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )1965’de kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan Nüfus Planlaması Kanunu’nun ülkemiz nüfusuna temel bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki illerimizden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında yer almaktadır?
4.
Soru 4 )Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerimizin ekonomisi ziraat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunedenle öncelikle bu alanlarda yatı rımları geliştirmek gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini DAP kapsamında yapılması gerekenlerden biri olamaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik önemini azaltır?
6.
Soru 6 )Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs adası Türkiye için hangi yönden daha önemlidir?
7.
Soru 7 )Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ); Karadeniz çevresindeki ülkelerin coğrafi yakınlıktan dolayı ticari, bilimsel ve teknolojik İşbirliklerini geliştirme projesidir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu teşkilata üye olduğu söylenemez?
8.
Soru 8 )• Okullaşma oranı
• Doktor başına düşen hasta sayısı
• Doğal kaynakların kullanım biçimi
Verilenlerin tamamı bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar?
9.
Soru 9 )İnsani Gelişim Endeksi Raporu’nda son sıralarda yer alan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )I. Nüfus artışı
II. İhtiyaçların çeşitlenmesi
III. Çevreci hareketlerin güçlenmesi
IV. Yenilenebilir enerjinin önem kazanması
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynakların tüketimini arttı ran faktörlerdir?
11.
Soru 11 )Büyük devletlerin 19. yüzyıldan itibaren petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki ülkelerden hangisi satın aldıkları petrolü tamamen deniz yoluyla taşımak zorundadır?
13.
Soru 13 ) Hazar bölgesi enerji kaynakları, verilen Dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yer almaktadır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’nın fiziki bir özelliğidir?
15.
Soru 15 )Su, Orta Doğu’da sıcak çatışmalara neden olan önemli unsurlardan biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bölgede su sorununa neden olan akarsulardan biri olduğu söylenemez?
16.
Soru 16 )Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynak tüketimiyle oluşan ekolojik sorunları daha fazla yaşamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Afrika’da aslan, leopar gibi yırtıcı hayvanların avlanarak sayılarının azaltılması, otla beslenen hayvan türlerinin artmasına bu durumun da otlakların aşırı tüketilerek kıtada erozyonun hızlanmasına neden olduğu görülmektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılır?
18.
Soru 18 )Uzun süreli kuraklık yaşayan bir bölgede bu duruma bağlı olarak insan ve hayvanların yaşayacağı olası sorun aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Yukarıda verilen görsel hangi çevre kuruluşunun amblemidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi çevre bilinci gelişmiş bireyin amaçlarından biri olamaz?

Açık Lise Seç. Coğrafya 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Coğrafya 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Coğrafya 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Coğrafya 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Coğrafya 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Coğrafya 4 ders özetlerine de Seç. Coğrafya 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Coğrafya 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Coğrafya 4 dersine ait diğer dönem yani Seç. Coğrafya 4 2. dönem soruları, Seç. Coğrafya 4 3. dönem soruları Seç. Coğrafya 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020