Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
22 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Türk kültürünün ilk ortaya çıktığı ve şekillenmesinin sağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün önemli bir simgesidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin ortaya çıkmasının temel sebebidir?
4.
Soru 4 )
Petrol ve doğal gaz tükenen enerji kaynakları oldukları için bunlara sahip olan bölge ve ülkelerin stratejik önemi de artmaktadır.
Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinin stratejik önemi daha fazladır?
5.
Soru 5 )Dünya’nın en önemli pazar alanları ekonomik yönden kalkınmış ülkeler ile nüfus miktarı fazla olanlardır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin önemli bir pazar olduğu söylenemez?
6.
Soru 6 )Turizm sektörü gelirlerinin bazı ülkelerin millî geliri içinde önemli bir yer tutmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Nadir görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel eserlerin korunması amacıyla kurulan ve yerleşime izin verilmeyen bölgelere ne ad verilir?
8.
Soru 8 )Almanya’da yaşlı nüfus miktarının ve oranının arttığını ileri süren araştırmacı buna aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?
9.
Soru 9 )
Tabloda verilen bilgiler İngiltere’ye aittir.
Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
10.
Soru 10 )Modern tarım yöntemlerini kullanarak yapılan üretim modeli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )1960’da Paris Antlaşması ile kurulmuştur. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm üye ülkelerde gelişmeyi sağlayacak ekonomi politikaları uygulayarak, dünya ticaretinin gelişmesini ve işsizliğin ortadan kaldırılmasını temel amaç edinen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )İnsanların tarihte ilk olarak yerleşik hayat düzenine geçmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak olan ormanlardan yararlanma yöntemlerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )Petrol, taş kömürü, doğal gaz ve linyit gibi enerji kaynaklarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi özellikle ulaşım sektörünün yararlandığı en önemli enerji kaynağıdır?
16.
Soru 16 )Norveç, Venezuela, Peru, Yeni Zelanda ve Avusturya ülkeleri ihtiyacı olan elektriğin çok büyük kısmını hidroelektrik santrallerinden temin etmektedir.
Bunun en önemli sebebi bu ülkelerin hangi özelliğidir?
17.
Soru 17 )Çevre sorunlarının küresel boyut kazanmasının en önemli iki nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi sera etkisinin artmasına doğrudan neden olmaz?
19.
Soru 19 )Ormanların tahribi, tarım arazilerinin yanlış ve meraların aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki atıklardan hangisinin doğa tarafından ayrıştırılıp yok edilmesi daha uzun zaman alır?

Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Coğrafya 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Coğrafya 2 ders özetlerine de Seçmeli Coğrafya 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Coğrafya 2 1. dönem soruları, Seçmeli Coğrafya 2 3. dönem soruları Seçmeli Coğrafya 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020