Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
22 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Bir yerde nadiren yaşanan veya o güne kadar yaşanmayan doğa olaylarına ekstrem olaylar denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ekstrem olaydır?
2.
Soru 2 )Fırtına ve kasırgalar özellikle tropikal kuşakta yer alan ülkelerde saatte 300 km’yi aşan hızıyla etkili olur. Ağaçları kökünden söktüğü gibi evleri yıkabilir kıyılarda dev dalgalara sebep olabilir.
Bu doğa olayı ve etkili olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kuraklığın sonuçlarından biridir?
4.
Soru 4 )
Maya ve Aztek medeniyetleri Amerika kıtasında kurulmuştur.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi Maya ve Aztek medeniyetlerinin yerini göstermektedir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Nil nehrinin çevresinde kurulan medeniyettir?
6.
Soru 6 )Dünya nüfusun ve yerleşimlerin geleceğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
Soru 7 )Sanayi sektörü İstanbul’un en önemli ekonomik faaliyetidir. Sanayinin varlığı başta ulaşım olmak üzere ticaret, yeme içme hatta inşaat sektörlerinin de gelişmesini adeta mecbur bırakmıştır. Buna bağlı olarak iş imkânlarının fazla olması, İstanbul’un yoğun göç almasının ve en kalabalık şehrimiz olmasının da temel nedeni olmuştur.
Metne bakarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir?
8.
Soru 8 )
Türkiye’nin çok yağış alan bir bölgesinde yaşadığını söyleyen birinin haritada kaç numarayla gösterilen alanda bulunduğu söylenebilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi bölge sınırlarını oluşturan ekonomik faktörlerden biridir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara yolu ve demir yolu yapım maliyetlerini yükseltir?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı yoktur?
12.
Soru 12 )Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru hattı ile aşağıdaki ülkelerin hangisinde çıkarılan petrol Akdeniz’e taşınmaktadır?
13.
Soru 13 )Afyonkarahisar ve Aksaray’ın tarım ve hayvancılıkla geçinen diğer illere göre daha fazla gelişmesinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıda Sanayi Devrimin bağlı olarak kaydedilen aşamalar şemayla gösterilmiştir.
Sanayi Devrimi → Üretim artışı ve çeşitlenmesi → Ulaşım taşıtlarının ve yolların gelişmesi → _____?_____
Şemada soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmesi en uygundur?
15.
Soru 15 )İzmir’in ülkemizde ticaretin en geliştiği ikinci il olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dışardan satın aldığı (ithalat) ürünlerin başında gelmektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye dış ticaretinde önemi daha fazladır?
18.
Soru 18 )
İshakpaşa Sarayı, Çifte Minareli Medrese ve Ani harabeleri yukarıda numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin deniz turizmi yönünden zengin potansiyeli olduğunu söyleyen kişinin ileri sürdüğü kanıtlarından biri olabilir?
20.
Soru 20 )Akarsular üzerinde yapılan turizm etkinliğinin adı nedir?

Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Coğrafya 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Coğrafya 3 ders özetlerine de Seçmeli Coğrafya 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Coğrafya 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Coğrafya 3 1. dönem soruları, Seçmeli Coğrafya 3 3. dönem soruları Seçmeli Coğrafya 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020