Açık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
22 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllardan 1960’lı yılların ortalarına kadar geçen zamanda;
• Çok çocuklu aileleri vergilerden muaf tutmak
• Kısırlaştırma ve gebeliği önleyici bilgilerin yayılmasını engellemek
• Yeni doğumevleri açarak anne ve çocuk sağlığını korumak
gibi uygulamaların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Türkiye nüfusunun giderek yaşlanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Türkiye’de her bölgenin farklı doğal ve beşeri özelliklere sahip olması ekonomik olarak da bölgelere farklı imkân ve avantajlar sunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu’nun bu avantajlarından biri olamaz?
4.
Soru 4 )Taş kömürü yatakları ve demir çelik fabrikaları hangi bölgesel kalkınma projesinin ana ekonomik etkinlik kaynağını oluşturmaktadır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki illerimizin hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin kapsamı dışındadır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişmeyen faktörlerinden biridir?
7.
Soru 7 )Türkiye, Dünya üzerinde askeri, ekonomik, ticari ve siyasi yapıdaki örgütlere en fazla üyeliği olan ülkelerin başında gelmektedir.
Türkiye’nin hangi özelliği bu durumun temel sebebidir?
8.
Soru 8 )Türkiye aşağıda verilen kuruluşlardan hangisine üye değildir?
9.
Soru 9 )I. Tarım sektöründe istihdam yüksektir.
II. Teknoloji kullanım oranı yüksektir.
III. Kişi başına düşen gelirler düşüktür.
IV. Ham madde alır, sanayi ürünü satarlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmekte olan ülkelere ait özelliklerdendir?
10.
Soru 10 )
Verilen tabloda ki ülkelerden hangisinin İnsani Gelişim Endeksinde daha üst sıralarda yer alması beklenir?
11.
Soru 11 )
Tablodaki bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerin hangisinin bu raporda yararlanılan ölçütlerden biri olması beklenemez?
12.
Soru 12 )Bir ülkede sanayinin gelişmesini aşağıdakilerden hangisi olumsuz yönde etkiler?
13.
Soru 13 )Suudi Arabistan’ın ekonomisinde en büyük pay aşağıdakilerin hangisine aittir?
14.
Soru 14 )• Dünyaca ünlü Amazon nehrinin büyük kısmı buradan geçip denize ulaşır.
• Kakao, şeker kamışı, soya fasulyesi, turunçgil ve büyükbaş hayvancılık yaygındır.
• Ekvatoral iklim etkilidir. Sao Paulo, Rio de Janeiro önemli kentleridir.
Yukarıda verilen bilgiler hangi ülkeye aittir?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki uygulamalardan hangisi balık türlerinin ve sayısının korunması üzerinde etkili olur?
16.
Soru 16 )Kutup ayılarının yaşam alanını ve neslinin devamını tehdit eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Yol yapımı, maden çıkarımı ve taş ocakları aşağıda verilen afetlerden hangisinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaktadır?
18.
Soru 18 )Çevre bilinci gelişmiş bir toplum ve ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
19.
Soru 19 )
Kaçkar Dağları ve Milli Parkı haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde yer almaktadır?
20.
Soru 20 )Sultan sazlığı hangi ilimizde yer almaktadır?

Açık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Coğrafya 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Coğrafya 4 ders özetlerine de Seçmeli Coğrafya 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Coğrafya 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Coğrafya 4 1. dönem soruları, Seçmeli Coğrafya 4 3. dönem soruları Seçmeli Coğrafya 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020