Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Ortak bir amaç için bir araya gelmiş insanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
2.
Soru 2 )Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklar isteme hakkı olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?
3.
Soru 3 )İnsan haklarına aykırı davranışlara maruz kalan kişilerin mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirmeleri aşağıdaki haklardan hangisini ifade eder?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın gereklerinden değildir?
5.
Soru 5 )Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi aşağıdaki yasama denetim yollarından hangisiyle ifade edilir?
6.
Soru 6 )İnsanların insan olmaktan dolayı doğuştan sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin işlevlerinden değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki demokratik siyasal sistemin ilkeleri arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan biridir?
10.
Soru 10 )Hukuk kurallarının en üst basamağında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Günümüz toplumlarında nüfus çok kalabalıklaştığı için halkın ülke yönetimine doğrudan katılması mümkün olmamakta, vatandaşlar kendilerini temsil edecek milletvekillerini seçerek yönetime katılmaktadırlar.
Sözü edilen durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanları arasında yer almaz?
14.
Soru 14 )Her toplum zaman içinde değişir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha çabuk gerçekleşen değişme, bunların kullanımını düzenleyen ahlak anlayışlarının, hukuk kurallarının bu hızlı değişime anında cevap verememesi çeşitli insan hakları ihlallerine sebep olmaktadır.
Verilen ifade, insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?
15.
Soru 15 )I. Avrupa Birliği
II. İşkenceye Karşı Komite
III. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
Yukarıdakilerden hangileri Birleşmiş Milletler Örgütünün bünyesinde yer alır?
16.
Soru 16 )• Uluslararası antlaşmalar onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı niteliği olan bir uluslararası koruma türüdür.
• Taraf devletler sözleşme hükümlerini iç hukuklarına aktararak antlaşmanın gereğini yapmak zorundadır.
• Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırım yolları öngörülmüştür.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşma niteliğinde değildir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren koruma organları arasında yer alır?
18.
Soru 18 )Batıda 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve “yeniden doğuş” anlamına gelen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )I. Düşünce ve vicdan hürriyetini önemseme
II. Egemenliğin halka ait olmasını benimseme
III. Baskıcı yönetim anlayışını model alma
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer alır?
20.
Soru 20 )Atatürk ilkelerinden halkçılık aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 ders özetlerine de Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait diğer dönem yani Demokrasi ve İnsan Hakları 1 1. dönem soruları, Demokrasi ve İnsan Hakları 1 3. dönem soruları Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020