Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )“Hiçbir kişiye, aileye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?
3.
Soru 3 )Vatandaşların oy kullanarak tercihlerini bildirebilecekleri ve aday olarak da ülkenin yönetimine talip olabilecekleri hak aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )“Herkes maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesi aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?
5.
Soru 5 )I. Genel görüşme
II. Meclis araştırması
III. Meclis soruşturması
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin denetim yollarındandır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?
7.
Soru 7 )Vatandaşlarının refahıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için gerekli unsurlar arasında yer almaz?
10.
Soru 10 )Üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan grup aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?
11.
Soru 11 )“Halkın egemenliği önündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin en temel görevidir.” ifadesi demokratik bir siyasal sistemin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
12.
Soru 12 )I. 1924 Anayasası
II. Sened-i İttifak
III. Nizam-ı Cedit
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet öncesi gelişmeler arasında yer alır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan ulusal sivil toplum kuruluşlarından biridir?
14.
Soru 14 )Uluslararası PEN Kulübü öncelikle aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlar?
15.
Soru 15 )• 18 Aralık 1979’da kabul edilen sözleşmeye dayanarak kurulmuştur.
• Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi için oluşturulmuştur.
• Türkiye, kuruluş sözleşmesini 1985’te onaylamıştır.
Verilen bilgiler Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde kurulan aşağıdaki komitelerden hangisine aittir?
16.
Soru 16 )İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi ve dünya barışının sağlanması amacıyla 1945 yılında kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Hür Seçimler Bürosu öncelikle aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirir?
18.
Soru 18 )Atatürk “Ya istiklal ya ölüm!” ifadesiyle aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır?
19.
Soru 19 )I. Reform
II. Milliyetçilik
III. Devletçilik
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk inkılabının ilkeleri arasında yer alır?
20.
Soru 20 )Atatürk’ün “Millet; dil, kültür ve düşünce bağı ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal topluluktur.” tanımı aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 ders özetlerine de Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait diğer dönem yani Demokrasi ve İnsan Hakları 2 1. dönem soruları, Demokrasi ve İnsan Hakları 2 3. dönem soruları Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020