Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Açık lisede okuyan bir öğrencinin bütün kredilerini tamamladıktan sonra diploma alabilmesi, herhangi bir konuda mağdur olan birisinin mahkemeye dava açarak mağduriyetinin giderilmesini istemesi bu kavrama örnek verilebilir.
Verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?
2.
Soru 2 )Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi katılma hakları arasında yer alır?
3.
Soru 3 )“Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle anayasalgüvenceye kavuşturulan hak aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )I. Kuvvetler ayrılığı
II. Üniter devlet yapısı
III. Hukukun üstünlüğü
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti devletinin dayandığı temel esaslar arasında yer alır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerindendir?
6.
Soru 6 )“Halk iktidarı”, “halk egemenliği” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Kuvvetler ayrılığının anlamı aşağı dakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
8.
Soru 8 )Kısıtlı oy türünde oy kullanma belli şartlara bağlı olarak yerine getirilir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kısıtlı oy olarak değerlendirilemez?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesi gelişmeleri arasında yer almaz?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerdendir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi yaşama biçimi olarak benimseyen bireyden beklenmeyen bir durumdur?
12.
Soru 12 )Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’de imzaladığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )I. Avrupa Konseyi
II. Birleşmiş Milletler
III. Avrupa Birliği
Yukarıdakilerden hangileri evrensel düzeyde faaliyet gösteren koruma organları arasında yer alır?
14.
Soru 14 )İşkenceye ve Başka Zalimce İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme aşağıdaki komitelerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?
15.
Soru 15 )Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na taraf olan devletlerde seçimlerin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından değildir?
17.
Soru 17 )I. Ülke
II. Egemenlik
III. Çatışma
Yukarıdakilerden hangileri devletin varlığı için gerekli olan unsurlar arasında yer alır?
18.
Soru 18 )Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının ilkeleri arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Egemenlik hakkının tek bir kişiye ya da bir zümreye değil, halkın tamamına ait olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 ders özetlerine de Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 1. dönem soruları, Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 3. dönem soruları Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020