Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Başta devlet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, ticari kuruluşlar bu kavramın temel örnekleridir.
Verilen ifadede sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Eşitlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )• İngiliz Kralı Yurtsuz John tarafından 1215’te imzalanmıştır.
• Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı ilk belgedir.
Verilen özellikler aşağıdaki belgelerden hangisine aittir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
III. Kuşak Haklar arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )--I ---- II ------ III ------- IV
Kanun - Anayasa - Yönetmelik -Tüzük
Numaralanmış kavramların normlar hiyerarşisine göre doğru sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?
7.
Soru 7 )“Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.”
Anayasa’da yer alan bu ifade aşağıdaki haklardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkelerinden biridir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?
11.
Soru 11 )Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek
II. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
III. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek
Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?
13.
Soru 15 )Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin yönetim döneminde imzalanmıştır?
14.
Soru 16 )Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 17 )I. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
II. Savaşların ortadan kaldırılması
III. Cehaletin önlenmesi
Verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri içinde yer alır?
16.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası koruma organlarından biridir?
17.
Soru 19 )"Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 ders özetlerine de Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 2. dönem soruları, Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 3. dönem soruları Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020