Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer alır?
2.
Soru 2 )“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”
1982 Anayasası’nda yer alan bu ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
3.
Soru 3 )“Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığı nı korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.”
Verilen ifade aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?
4.
Soru 4 )Hukuksal bir kurum olarak devletin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
5.
Soru 5 )Latince “laicus” kökünden gelen, kelime anlamı bakımından “ruhani olmayan, dine dayanmayan, dünyevi” gibi anlamlar içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )“Çoğulcu demokrasinin olmadığı bir yerde hukuk devletinden de bahsedilemez.” ifadesi hukuk devleti olmanın aşağıdaki gerekliliklerinden hangisiyle ilgilidir?
7.
Soru 7 )Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkeleri arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )Anayasada bulunan “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiyeve telkinde bulunamaz.” ibaresi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
10.
Soru 10 )23 Aralık 1876’da Kanuniesasi’nin ilanı ile başlayan dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
11.
Soru 11 )I. Hukukun üstünlüğü
II. Çoğulculuk
III. Seçimler
Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin ilkeleri arasında yer alır?
12.
Soru 12 )İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
13.
Soru 13 )Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ilk denetim organı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )I. Uluslararası Af Örgütü
II. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
III. Türk Demokrasi Vakfı
Yukarıdakilerden hangileri ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasında yer alır?
15.
Soru 15 )Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Çatışma Önleme Merkezi aşağıdaki faaliyetlerden öncelikle hangisini gerçekleştirmek için kurulmuştur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasını güçleştiren sorunlardan değildir?
17.
Soru 17 )Kant’ın “Aydınlanma, insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır.” ifadesinden hareketle aydınlanma dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
18.
Soru 18 )Atatürk “Türk’ün hassasiyeti, izzeti nefsi ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır.Binaenaleyh ya istiklal ya ölüm.” sö züyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
19.
Soru 19 )• “Yurtta her nevi üretimin çoğalması için kişisel teşebbüs devlet açısından çok gereklidir.”
• “Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır.”
Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer almaz?

Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 ders özetlerine de Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 1. dönem soruları, Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 3. dönem soruları Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020