Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’nın özellikleri arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1921 Anayasası döneminde gerçekleştirilmiştir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir?
4.
Soru 4 )Sosyal devlet çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açar, toplumdaki herkesin çalışabilmesi için gerekenleri yapar.
Verilen ifade sosyal devlet anlayışıyla ilgili aşağıdaki gerekliliklerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
5.
Soru 5 )I. İnsan Hakları Üst Kurulu
II. İnsan Hakları Danışma Kurulu
III. İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları
Yukarıdakilerden hangileri Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca oluşturulan komisyonlar arasında yer alır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz?
7.
Soru 7 )Yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlıktır.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi yasamanın idare üzerindeki denetim yollarından değildir?
9.
Soru 9 )1789’da ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Siyasi partilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )İnsan haklarının evrensel düzeyde korunması çabası ile 1919’da kurulanancak umulan faydayı sağ layamadığı gerekçesiyle 1946’da kapatılan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul etmiştir?
13.
Soru 13 )• 20 Kasım 1989’da kabul edilip 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir.
• 31 Aralık 1995 itibariyle 190 devlet onaylamıştır.
• Türkiye bu sözleşmeyi 23 Aralık 1994’te onaylamıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Avrupa Konseyi’nin üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan organı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Avrupa Birliği’nin, üyelerinden ve Birliğe dâhil olmak isteyen ülkelerden sağlamasını istediği Kophenag Kriterleri aşağıdaki alanlardan öncelikle hangisi ile ilgilidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın organları arasında yer almaz?
17.
Soru 17 )Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösterenuluslararası sivil toplum örgü tü aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine denir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )“Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden hareketle Atatürk’le ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
20.
Soru 20 )I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Reformculuk
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk inkılabının dayandığı temel ilkeler arasında yer almaz?

Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 ders özetlerine de Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 2. dönem soruları, Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 3. dönem soruları Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020