Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi evrensel değerlere örnek oluşturmaz?
2.
Soru 2 )Değerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzdaİslam dininin etkisi ile olu şan örf ve âdetlere örnektir?
4.
Soru 4 )“Utanmadıktan sonra dilediğini yap.”
Bu hadiste aşağıdaki değer türlerinden hangisi vurgulanmıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin tavsiye ettiği ahlaki tutum ve davranışlardan biri değildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinden başlayıp günümüzde de devam eden örf ve âdetlerdendir?
7.
Soru 7 )“Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır, getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”
(Lokman suresi, 16. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )Dalgalandığın yerde ne korku ne keder,
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar,
Yurda ay-yıldızın ışığı yeter.

Bu şiirde Milletimizi birleştiren aşağıdaki ortak değerlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği “beş temel ilke” arasında yer almaz?
10.
Soru 10 )“Ey İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canları nız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur....”
Hz. Peygamber bu konuşmasını nerede yapmıştır?
11.
Soru 11 )“Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konuların hangisi vurgulanmıştır?
12.
Soru 12 )Laiklik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemesinde etkili olan sebeplerden biri değildir?
14.
Soru 14 )“Fıkh-ı Ekber” ve “elÂlim ve’l Müteallim” adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
15.
Soru 15 )• 874 yılında Basra’da doğmuştur.
• Ehli sünnet ekolünün iki önemli temsilcisinden biridir.
• Önceleri Mutezile mezhebinin tesirinde kalmış sonraları bu görüşleri terketmiştir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Üyelerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu “Fütüvvetnâme” adlı belge aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
17.
Soru 17 )• Mevlana, halkı aydınlatma faaliyetlerinde bulunurken onunla karşılaşmıştır.
• Mevlana’nın hayatında bir dönüm noktası olmuştur.
• Mevlana’nın kendisinden çok etkilendiği bu zât, onun mürşidi olmuştur.
Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmalar yapmıştır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi ünlü Müslüman Türk denizci ve coğrafyacısıdır?
20.
Soru 20 )• Türklere has bir sanattır.
• Nakşî, Levnî ve Nigarî en ünlü sanatçılarıdır.
• Sulu boya veya altın yaldız kullanı larak kağıt ya da deri üzerine resim yapma sanatıdır.
Hakkında bilgi verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 ders özetlerine de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait diğer dönem yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 1. dönem soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 3. dönem soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020