Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Sözlükte “Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )“… Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldü rürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür…”
(Mâide suresi, 32. ayet) “Bir yerde veba hastalığı olduğunu duyan bir kimse oraya gitmesin.” (Hadisi şerif)
Bu ayet ve hadiste vurgulanan temel haklar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
3.
Soru 3 )Son yıllarda kız çocuklarının okula gönderilmesi için devlet büyük çabalar sarf etmiş ve buna uygun olarak hem ilköğretimde hem de orta öğretimde okul sayısını artırmıştır.
Bu çalışmalarla bireylerin aşağıdaki hak ve özgürlüklerin hangisinden faydalanması hedeflenmiştir?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi diğerlerine göre öncelikli öneme sahiptir?
5.
Soru 5 )• Mezheplerin ortaya çıkması
• Birbirlerinden ayrı görüşlerde kitaplar yazılabilmesi
• Tefsirlerde farklı düşünce ve anlatımların yer alması
Bu gelişmeler İslam dininin önem verdiği aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin bir sonucudur?
6.
Soru 6 )İslam dininde ticari ve ekonomik faaliyetler teşvik edilmiş, malın zenginler arasında dolaşıp durmaması istenmiş, elde edilen gelirde fakir ve muhtaçların da hakkının olduğu vurgulanmıştır. Harcamalarda aşırıya gidilmesi ve israf edilmesi yasaklanmış, canlı bir ekonomik hayat hedeflenmiştir.
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam’ın bu hedefini gerçekleştirme amacına yönelik değildir?
7.
Soru 7 )Hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yaşama ve sağlık hakkını etkilediği söylenemez?
9.
Soru 9 )“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…”
(Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki davranışlardan hangisinin yasaklandığı söylenebilir?
10.
Soru 10 )Hz. Ömer, halifeliği dönemindeki uygulamalarında karar verirken insanların mevkilerine, zenginliklerine ya da soylarına itibar etmemiştir. Dostluk ve akrabalık, suçluları sorguya çekmesine ve gerektiğinde cezalandırmasına engel olmamış, herkese hak ettiği şekilde davranmıştır.
Buna göre Hz. Ömer’in yönetim anlayışında aşağıdaki değerlerden hangisinin hâkim olduğu söylenir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi bir dü şünceye veya bir inanışa körü körüne bağlanmayı, aşırı taraf olmayı ifade eden kavramlardan biri değildir?
12.
Soru 12 )“Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab’ı okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabb’inden hak gelmiştir. O hâlde sakın şüphe edenlerden olma! Sakın Allah’ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.”
(Yûnus suresi, 94-95. ayetler)
Bu ayetler bilgi kaynaklarından hangisinin kesinliğine delil oluş turur?
13.
Soru 13 )Kur’an-ı Kerim pek çok ayette “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” şeklinde sorular sormakta ve insanlara “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…”
(Zümer suresi, 9) ayeti ile de yol göstermektedir.
Kur’an’ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi taassup sahibi insanların özellikleri arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )İslam’ın ilk eğitim kurumlarından olan Suffe aşağıdaki mescitlerinhangisinin bünyesinde kurulmuş tur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi hadis ilmi alanında meşhur olmuş âlimlerden biri değildir?
17.
Soru 17 )• İslam eğitim kurumlarından en etkili ve yaygın olanıdır.
• Türklerin İslam dünyasına girmesiyle daha da gelişmiştir.
• Selçuklu döneminde resmî kurum niteliğini kazanmıştır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )“Taberî, Zemahşerî ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır”, aşağıdaki ilimlerden hangisinin tanınmış âlimleridir?
19.
Soru 19 )I. Ahmet Yesevi
II. Uluğ Bey
III. Evliya Çelebi
IV. Ali Kuşçu
Bu âlimlerden astronomi alanında çalışmaları ile bilinenler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
20.
Soru 20 )Dünya haritasını günümüzdeki öl çülere yakın biçimde ilk çizen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 ders özetlerine de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait diğer dönem yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 1. dönem soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 3. dönem soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020