Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde yaşama hakkının önemine vurgu yapılmaktadır?
2.
Soru 2 )I. Mescid-i Nebi’nin yanına Suffe’yi yaptırması
II. Bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkması
III. Hendek Savaşı’nda Selman-ı Farisi’nin önerisini uygulaması
IV. Bedir Savaşı esirlerini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması
Hz. Peygamber’in bu davranışlarından hangileri eğitime verdiği öneme örnek oluşturmaktadır?
3.
Soru 3 )Düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
Soru 4 )“De ki: Hak Rabb’inizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi vurgulanmaktadır?
5.
Soru 5 )Haklar ve özgürlükler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )İslam ülkelerinde kilise, havra ya da sinagoglar bulunmakta ve buralar o dinin mensupları tarafından halen aktif olarak kullanılmaktadır.
Bu durum İslam kültüründe aşağıdakilerden hangisinin varlığına örnek oluşturmaktadır?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki hadislerden hangisinde özel yaşamın korunmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır?
8.
Soru 8 )İslam dininde malın zenginler arasında dolaşıp durmaması ve muhtaç durumda olanların ekonomik yönden rahatlatılması için bir takım ekonomik tedbirler alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir?
9.
Soru 9 )Hz. Ömer’in halifeliği döneminde akrabaları ondan kendilerine bütçeden yüksek maaş bağlanmasını isterler. Fakat o, “Herkes layık olduğu kadar maaş alacaktır.” diyerek onların bu isteklerini geri çevirir.
Bu durum Hz. Ömer’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi dinin yozlaştırılmasının sebeplerinden biridir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki ayetlerden hangisinde taassuptan uzak durulması tavsiye edilmektedir?
12.
Soru 12 )“Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.”
(Bakara suresi, 242. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )Vahyî bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14.
Soru 14 )İlim ve hikmet müminin yitiğidir.
Nerede bulursa alır.
Bu hadis aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır?
15.
Soru 15 )Taberî, Zemahşerî ve Ebussuud Efendi aşağıdaki alanlardan hangisinde öne çıkan âlimlerdendir?
16.
Soru 16 )Astronomi alanında İslam medeniyetine önemli katkılar sağlamıştır. Semerkant’ta kurduğu rasathanede pek çok öğrenci yetiştirmiştir.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi Harezmi ile ilgili değildir?
18.
Soru 18 )I. el-Kanun fit-Tıp
II. el-Fark Beyne’l Firak
III. Kitabü’ş Şifa
IV. Fizilali’l-Kur’an
Bu eserlerden hangileri İbn-i Sina’ya aittir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetindeki eğitim kurumlarından biri değildir?
20.
Soru 20 )Kur’an’ın ilk emrinin “oku” olması İslam’ın aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 ders özetlerine de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait diğer dönem yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 1. dönem soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 3. dönem soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020