Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )“De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.”
(Zümer suresi, 11. ayet)
Bu ayette ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )İslam dini, güçlükler karşısında ibadetlerin yerine getirilmesinde Müslümanlara bazı kolaylıklar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?
3.
Soru 3 )“Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emirlerini yerine getirmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendine zarar vermiş olur...”
(İsrâ suresi, 15 ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal faydalarından biridir?
6.
Soru 6 )Hz. Peygamber, Safa Tepesi’ne çıkarak orada bulunan Mekkelilere şöyle seslendi; “Şu tepenin arkasında düşman ordusu var desem bana inanır mısınız?”. Onlar, “Evet inanırız. Çünkü senin hiç yalan söylediğini duymadık.” dediler.
Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi yönü öne çıkmaktadır?
7.
Soru 7 )İmamet yetkisinin Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere ait olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde fıkhî yorumlara dayalı oluşumlardan biridir?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifenin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu ispatlama gayreti içerisine girmişlerdir.
Bu bilgiler İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma nedenlerinden hangisine örnektir?
10.
Soru 10 )• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.
• Fiillerin yaratıcısının Allah olduğunu kabul eder.
• İmanı dil ile ikrar, kalp ile tasdik olarak tanımlar.
• Kişinin davranışlarının, imanın bir parçası olmadığını savunur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber’in ailesi ve onun soyundan gelenleri isimlendirmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dini anlamadaki yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?
13.
Soru 13 )“… Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Numan bin Sabit’in görüşleri etrafında oluşmuştur. Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir. Günümüzde Türkiye’deki en yaygın mezheptir.
Hakkında bilgi verilen mezhep hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki amelî-fıkhî yorum biçimlerindendir?
16.
Soru 16 )Kişinin kendi ihtiyacı olan bir şeyi başkalarıyla paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak yardım edebilmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam inanç esaslarının tümünü ifade etmek için kullanılır?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet bin Hanbel’e aittir?
19.
Soru 19 )Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir?
20.
Soru 20 )Hz. Muhammed (sav.) İslam’ı tebliğ için Taif’e gittiğinde taşlanmasına ve öldürülmek istenmesine rağmen o insanlara beddua etmeyip hidayete ulaşmaları için Allah’a dua etmiştir.
Bu olay Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne örnek oluşturmaktadır?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 ders özetlerine de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait diğer dönem yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 1. dönem soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 3. dönem soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020