Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Müslüman, ibadetini sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allah’a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.
Bu parçanında, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?
4.
Soru 4 )“… Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez…”
(Bakara suresi, 185.ayet)

“… Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez…” (Mâide suresi, 6.ayet)
5.
Soru 5 )I. Ortam ve kültür
II. Mezhepler
III. Dinî metinler
IV. Tasavvufi oluşumlar
Bunlardan hangileri İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?
6.
Soru 6 )İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir?
7.
Soru 7 )İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinciyle mutlu ve huzurlu olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.
Bu parçanında ibadetlerin faydaları nın hangi yönü vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )“And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir…”
(Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği vurgulanmaktadır?
9.
Soru 9 )“Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.”
Bu hadis, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman, ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve ona döneceğiz.’ derler.”
(Bakara suresi, 155-156. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde tavsiye edilen davranışlar arasında yer almaz?
11.
Soru 11 )Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü,
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?
12.
Soru 12 )• Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi
• Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri
• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
Bu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?
13.
Soru 13 )Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisinin yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki siyasi-itikâdi mezheplerden biri değildir?
15.
Soru 15 )Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, “Allah’ın kudreti, Allah’ın zâtı” şeklinde yorumlamışlardır.
Bu parçanında İslam düşüncesindeyorum farklılıklarının ortaya çıkışı na etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 )• Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.
• İbadetleri terk eden veya bü yük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.
Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin temel görüşleri arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )• Mezhebi, Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam olduğu düşüncesi oluşturur.
• İmamların hatadan korunup masum olduklarına ve sözlerinin sünnet olduğuna inanılır.
• Günümüzde Şia’nın en önemli fıkhi mezhebidir.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
20.
Soru 20 )• Osmanlı Devleti’nin resmî mezhebidir.
• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kur’an, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.
• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.
Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 ders özetlerine de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait diğer dönem yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 2. dönem soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 3. dönem soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020