Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ocak 2020
1.
Soru 1 )“Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın insana sağladığı faydalardan biri değildir?
3.
Soru 3 )Hz Muhammed’e (sav.) dürüst ve güvenilir olmasından dolayı verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi vefat eden kimse için yerine getirilmesi gereken görevlerden değildir?
5.
Soru 5 )“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığı mızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?”
(Mü’minun suresi, 115. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-ü Sitte eserlerinden biri değildir?
7.
Soru 7 )“İstiğfar” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî oluşumlardan biridir?
9.
Soru 9 )• Ehl-i beyt sevgisi önemli bir yer tutar.
• “Makalât” temel kaynaklarından biridir.
• Dilenmek ve başkasının sırtından geçinmek kesinlikle reddedilmiştir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufî olu şum aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi kıyamet gününde kişinin hesaba çekileceği konulardan biri değildir?
11.
Soru 11 )Alevi-Bektaşilik’te Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak, aşkla ayakta dönme şeklinde yapılan töreni ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Hz. Muhammed’in (sav.) değişik olaylar ve sorular karşısında insanları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek amacıyla söylediği sözlere ne denir?
13.
Soru 13 )Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konularda, sünnetin Kur’an’ın bütünlüğüne uygun bir hüküm ortaya koymasıdır.
Burada sünnetin Kur’an’ı açıklamadaki görevlerinden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncelerin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )• XI. Yüzyılın sonlarına doğru Batı Türkistan’da, Sayram şehrinde doğmuştur.
• Türkistan’da “Hazreti Türkistan”, “Pir-i Türkistan” adıyla da anılır.
Hakkında bilgi verilen tasavvuf âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Alevilik-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dede huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Sevap ve günahların tartıldığı özel adalet terazisine ne ad verilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî bir terim değildir?
19.
Soru 19 )Hz. Ali’nin öğütlerinin, hutbelerinin ve güzel sözlerinin bir araya getirildiği eser aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )“... Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.”
(Âl-i İmrân suresi, 89. ayet)
Bu ayet insanları aşağıdakilerden hangisine teşvik etmektedir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 ders özetlerine de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait diğer dönem yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 1. dönem soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 3. dönem soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020