Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın cenaze ile ilgili sorumlulukları arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Kur’an-ı Kerim’de “diriliş günü, son gün, hesap günü, toplanma günü ve büyük olay” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü sitte” olarak bilinen temel hadis eserlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki ayetlerden hangisindehayatın amacının ne olduğuna yö nelik bir açıklama bulunmaktadır?
5.
Soru 5 )• Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuştur.
• Asya’dan Balkanlara ve Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.
• Fakir ve muhtaç kimselerin yardı mına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.”
(Kâf suresi, 9-11. ayetler)
Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?
7.
Soru 7 )Kur’an-ı Kerim’de kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez?
8.
Soru 8 )Tövbe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber, ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla harp oyunu oynadıklarını gördüğünde ses çıkarmamıştır. Dolayısı ile çocukların mescitte oynamalarını normal karşılamıştır.
Bu parçanın aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi için örnek oluşturmaktadır?
10.
Soru 10 )Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde sünnetin önemine vurgu yapılmaktadır?
12.
Soru 12 )İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoludur.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi için kullanılmaktadır?
14.
Soru 14 )“Sema” aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisinin ayinlerindendir?
15.
Soru 15 )Alevi-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleri ile birlikte dede huzurunda kurban keserek yol kardeşi olmaya söz vermesine _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?
16.
Soru 16 )Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini yıktırmamış ve ibadetlerine devam etmelerine müsaade etmiştir.
Bu durum İslam’ın önem verdiği aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaktadır?
18.
Soru 18 )• İçten ve sessiz bir şekilde Allah’ı zikretmek önemlidir.
• “Sohbet” adı verilen ilim ve irfan meclislerinde bulunma prensibi bulunur.
• İmam Rabbani ve Mevlana Halid önemli temsilcilerindendir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Pek çok ayette Allah’ın çok affedici ve bağışlayıcı olduğu ifadesi bulunmaktadır.
Bu durum Müslümanları aşağıdakilerden hangisine daha çok yönlendirmektedir?
20.
Soru 20 )Cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 ders özetlerine de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait diğer dönem yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 2. dönem soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 3. dönem soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020