Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Atatürk, dinin doğru anlaşılması ve topluma doğru bir şekilde anlatılması için çeşitli çalışmalar başlatmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının sebeplerinden biri değildir?
3.
Soru 3 )Bir tür sebep-sonuç kanunudur.Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.
Hinduizm’de önemli bir yere sahip olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.
İlkel kabile dinleriyle ilgili açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Kelime anlamı barış, güven, huzur, esenlik ve mutluluk anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Ey insanlar, Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdem’in çocuklarısınız.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7 )İslam dini baskı ve zorlamaya karşı çıkar. Müslümanların hâkim olduğu Şam, Kahire, İstanbul ve Mardin gibi şehirlerde kilise, havra ve caminin yan yana bulunması bu duruma örnektir. Buralarda yaşayan farklı din mensupları rahatça dinlerini yaşamaktave olumsuz bir durumla karşı laşmamaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
8.
Soru 8 )İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslam’ın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulunduklarıtoplumda barış ve kardeşliğin yerleş mesine çalışmışlardır.
Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez?
9.
Soru 9 )İslam dininde tüm insanlığı öldürmekle eş tutulan günah aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl kutsal bir gün, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay, bu Mekke nasıl kutsal bir şehir ise hayatınız, mülkleriniz ve ırzlarınız da öyle kutsaldır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin kutsallığına değinilmemiştir?
11.
Soru 11 )Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik öncesinde toplumun barış ve huzuru için çalıştığına aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi örnektir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamaları arasında yer almaz?
13.
Soru 13 )Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını yetiştirecek, yükseköğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir?
14.
Soru 14 )Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış aşağıdaki âlimlerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerden biri değildir?
16.
Soru 16 )İsrailoğulları kavramı aşağıdaki peygamberlerden hangisinin çocukları için kullanılmıştır?
17.
Soru 17 )İsrailoğulları en güçlü dönemlerini aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yaşamışlardır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerin hangisi Hristiyanlığın kutsal kabul ettiği incillerden biri değildir?
19.
Soru 19 )Hinduizm’de ölen bir kimsenin cesedi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
20.
Soru 20 )Guru Nanak’ın İslam’ın bazı prensiplerive Hindu inançlarını karış tırarak oluşturduğu din aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 ders özetlerine de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait diğer dönem yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 2. dönem soruları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 3. dönem soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020