Açık Lise Felsefe 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Felsefe, insanın kendisi ve yaşamınanlamı üzerine soru sorma etkinli ğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?
2.
Soru 2 )Bilen öznenin bilinmek istenen nesneyeyönelmesiyle ortaya çıkan ürü ne bilgi denir.
Buna göre bilginin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
3.
Soru 3 )• Sanat nedir?
• Varlık var mıdır?
• Bilginin kaynağı nedir?
Verilen sorularla felsefenin alanları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?
4.
Soru 4 )Felsefi bilginin merak eden, soran, araştırma yapan ve sorgulayan bir tavrın ürünü olması felsefenin aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi bilginin ne olduğunu, hangi yollardan eldeedildiğini ve doğruluğunu araştı ran bilgi felsefesinin konuları arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )Sofistlere göre bilginin kaynağı duyumlardır. Duyum ve algıysa kişiden kişiye değişir. Bu nedenle herkesin kabul edebileceği doğrular yoktur. Sofistlerin bu görüşlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi rasyonalizmin temel görüşüdür?
8.
Soru 8 )Kant’a göre doğru bilgiye ulaşmak yalnızca deneyle mümkün değildir. Deneyden gelen verileri düzene sokacak bir öğe daha gereklidir. Bu ise akıldır. Akıl deneyden gelen hammaddeyi biçimlendirerek bilgiye dönüştürür.Buna göre Kant doğru bilgiye ulaş mada aşağıdakilerden hangilerinin gerekli olduğunu savunmuştur?
9.
Soru 9 )Felsefenin görevinin olgular ve olgular arasındaki ilişkileri incelemek olduğunu söyleyen akım aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Hume’a göre zihinde bulunan her şeyin temelinde dış dünyanın duyu verileriyle deneyimlenmesi vardır.
Buna göre Hume için bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Bilimin yapısını, doğasını, bilimselkuramla gerçeklik arasındaki iliş kiyi ve bilimde yöntem problemini inceleyen felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Klasik bilim anlayışına göre bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan bilim insanının inançlarından, kanaatlerinden dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir. Bilim insanı araştırmalarını bilimsel yöntemle tarafsız bir biçimde yapar.
Bu parçanında klasik bilim anlayışına göre bilimin hangi özelliği konu edilmiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?
14.
Soru 14 )Thomas Kuhn’un bilim felsefesindekullanmış olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Bilim,
I. Bilim adamı topluluğunun bir etkinliğidir.
II. Dönemin değerlerinden ve inançlarından etkilenir.
III. Bilimsel çalışma sonucunda ortaya çıkan üründür.
Verilen bilgilerden hangileri etkinlik olarak bilim anlayışına ait değildir?
16.
Soru 16 )Felsefenin varlığı parçalamadan, bütün olarak ele alması aşağıdakiözelliklerinden hangisine dayandı rılabilir?
17.
Soru 17 )• Herakleitos’a göre evrende değiş meyen hiçbir şey yoktur. Her şey bir değişim ve oluş içindedir.
• Hegel’e göre gerçek varlık olanGeist durağan değil, değişen farklı laşan manevi bir varlıktır.
Bu iki filozofun varlığa yaklaşımlarındaki ortak yön aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Descartes’e göre varlık hem ruh hemde maddenin ürünüdür. Ruh tözü dü şünme, madde tözüyse yer kaplama özelliğine sahiptir.
Bu parçanından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
19.
Soru 19 )Materyalizme göre varlığın temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
20.
Soru 20 )“İki çeşit varlık vardır; mümkün varlık ve zorunlu varlık. Mümkün varlıklar, kendi başlarına var olamayan ve var olmak için Tanrı’ya ihtiyaç duyan varlıklardır. Zorunlu varlık ise bir ve gerçek olan Tanrı’dır.”
Bu görüşler aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

Açık Lise Felsefe 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Felsefe 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 1 ders özetlerine de Felsefe 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Felsefe 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 1 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 1 1. dönem soruları, Felsefe 1 3. dönem soruları Felsefe 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020