Açık Lise Felsefe 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne bilgi denir.
Verilen tanımda altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
2.
Soru 2 )Resim, müzik, heykel, edebiyat, sinema, tiyatro gibi alanları içinde barındıran bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )İnsanın deneme yanılma yoluyla ve günlük gözlemlerle bir takım genellemelere ulaştığı bilgi türüne gündelik bilgi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgi örneğidir?
4.
Soru 4 )Varlıkla ilgili problemler felsefede ontolojik problemler olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik problem değildir?
5.
Soru 5 )Felsefi bilgi, çevresindeki varlıklara ve yaşanan olaylara karşı ilgi duyan, soran, sorgulayan ve araştırma yapan insanlar sayesinde ortaya çıkar.
Verilen ifadede felsefi bilginin aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilmektedir?
6.
Soru 6 )Felsefe, büyük siyasi oluşumların ve dönüşümlerin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Rönesans, reform hareketleri, Fransız devrimi gibi büyük siyasi hareketlerin temelinde filozofların görüşleri vardır.
Bu ifadelerde felsefenin aşağıdaki alanlardan hangisi ile bağı vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7 )Ebeler nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oluyorsa öğretmen de öğrencisine yeni bir şey öğretmez; ancak onun aklında var olan bilgileri gün ışığına çıkarır.
Sokrates’in bu ifadesinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunan Türk İslam filozofudur?
9.
Soru 9 )• Pragmatizm; yararcılık
• Empirizm; deneycilik
• Pozitivizm; olguculuk
Verilen kavramlar aşağıdaki ifadelerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
10.
Soru 10 )“Dil dünyanın resmidir.” diyen Wittgenstein’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin temel kavramlarından değildir?
12.
Soru 12 )• Modern psikolojinin öncüsü olarak kabul edilmiştir.
• “Kanun fi’t Tıp” adlı eseri batıda tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
13.
Soru 13 )Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabilen önermelerdir. Geçmişe ve geleceğe ait önermeler ise dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı olarak doğrulanabilir bir önermedir?
14.
Soru 14 )Bilim olgusaldır; gözlenebilir olguları konu edinir ve olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gözlenebilir bir olgu değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin soruları arasında yer almaz?
16.
Soru 16 )• Bilimsel bilgi bilimsel yöntemin ürünüdür.
• Bilim nesnel gerçekliği konu edinir.
• Bilim eleştirel bir tavırla ilerler.
Verilenler bilimin aşağıdaki özellikleriyle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
17.
Soru 17 )“Varlığın temeli maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?
18.
Soru 18 )Herakleitos evrenin sürekli bir akış ve oluş halinde olduğunu söylemiştir. “İki kez yıkanamazsınız aynı ırmakta, üzerinde akan sular şimdi yeni sulardır.”
Buna göre Herakleitos varlık için aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?
19.
Soru 19 )Felsefede varlık, gerçek varlık ve düşünülen varlık olarak ikiye ayrılır. Düşünülen varlıkların zihnimizin dışında bir gerçeklikleri yoktur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi düşünülen varlıklar arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Platon varlık görüşünü idealar kuramıyla açıklamıştır. Bu kurama göre birbirinden farklı iki dünya vardır. Bunlar; nesneler dünyası ve idealar dünyasıdır. Nesneler dünyası sonlu, idealar dünyası sonsuz varlıkların olduğu dünyalardır.
Buna göre Platon varlığı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirir?

Açık Lise Felsefe 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Felsefe 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 1 ders özetlerine de Felsefe 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Felsefe 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 1 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 1 1. dönem soruları, Felsefe 1 3. dönem soruları Felsefe 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020