Açık Lise Felsefe 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Yunanca; “seviyorum”, “peşi sıra koşuyorum”, “arıyorum” anlamına gelen “philia” ile “bilgi”, “bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşiminden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )“Papatya öksürüğe iyi gelir.” örneği aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?
4.
Soru 4 )I. Bilim
II. Sanat
III. Din
Yukarıdakilerden hangileri felsefenin konusu olabilir?
5.
Soru 5 )Bilim ve felsefe ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Bilgi ile nesnel gerçek arasındaki uygunluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi “empirizm”in açıklamasıdır?
8.
Soru 8 )Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akım aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.
Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
10.
Soru 10 )I. Rasyonalizm = Akılcılık
II. Entüisyonizm = Deneycilik
III. Kritisizm = Eleştiricilik
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )Doğruluğun ölçütünü açık ve seçiklik olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?
13.
Soru 13 )• Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.
• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.
Verilen özellikler Thomas Kuhn’a göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bilimin varlığa yaklaşım biçimidir?
16.
Soru 16 )MÖ 624-546 yılları arasında Milet kentinde yaşamış olan Thales her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya dönüşeceğini ileri sürmüştür.
Bu bilgiye göre Thales aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?
17.
Soru 17 )Görünenin arkasındaki asıl varlığı, ilk nedenleri ve ilk ilkeleri araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Husserl’e göre öze ulaşabilmek o varlığın var oluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve yargılar paranteze alınarak sağlanır.
Buna göre Husserl’in varlığın temelineyerleştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin kavramlarından değildir?
20.
Soru 20 )Türk İslam düşünürü Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Açık Lise Felsefe 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Felsefe 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 1 ders özetlerine de Felsefe 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Felsefe 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 1 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 1 2. dönem soruları, Felsefe 1 3. dönem soruları Felsefe 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020