Açık Lise Felsefe 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Felsefe kelime anlamı olarak bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı demektir.
Bu arayış içerisinde bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilere aşağıdaki adlardan hangisi verilir?
2.
Soru 2 )İnsanlar, ekinin biçilmesini kolaylaş tırmak için orak, eşyaların daha az emekle taşınması için el arabasını yapmışlardır. Doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştürebilen insan, bu ürettiği bilgiyle yaşamını da kolaylaştırmıştır.
Bu parçanında söz konusu edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi dinî bilginin özelliklerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )İnsanların karşılaştığı sorunlara açık, seçik, objektif, ön yargısız ve doğru bakabilmesi ancak felsefi düşünmeyle mümkündür.
Bu parçanında felsefenin işlevlerinden hangisi konu edilmiştir?
5.
Soru 5 )Sözcük anlamı “fizik ötesi” olan metafizik, duyu organlarıyla algılanan gerçeklikle değil, duyularla algılanamayan alana dair sorunlarla ilgilenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafiziğin konusu değildir?
6.
Soru 6 )I. İnanç
II. Hayal gücü
III. Deney ve gözlem
Yukarıdakilerden hangileri sanat bilgisinde özne ile nesne arasında bağ kurulmasını sağlar?
7.
Soru 7 )“İnsan neyi bilebilir?”, “Bilgi nedir?”, “İnsan bilgisinin sınırı var mıdır?” sorularıyla ilgilenen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )Aristoteles’e göre edilgen ve etkin olmak üzere iki tür akıl vardır. Edilgen akıl bilgimizin malzemesini verir. Etkin akıl ise bu malzemeyi biçimlendirerek doğru bilgiye ulaşır.
Aristoteles’in bu görüşleri aşağı daki yargılardan hangisiyle uyumludur?
10.
Soru 10 )“Bir bilgi karşılaştığımız bir problemi başarıyla çözmede yarar sağlıyorsa doğrudur.” diyen bir kişi için bilginin doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Antik Yunan’da büyük filozofların aynı zamanda büyük bilim adamı olduğu görülür. İlk filozof Thales aynı zamanda astronom ve matematikçidir. Aristoteles ise hem büyük bir filozof hem de iyi bir biyologdur.
Bu parçanından hareketle Antik Yunan dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin cevaplamaya çalıştığı sorulardan biri değildir?
13.
Soru 13 )İslam dünyasında 8. yüzyılda “Beytül Hikme” adlı çeviri merkezlerinde Eski Yunan düşünürlerine ait eserler Arapçaya çevrilmiştir. Harezmi ise ilk cebir kitabını yazmış, yer ve gök yüzü haritaları çizmiştir.
Buna göre İslam dünyasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
14.
Soru 14 )I. Nesnellik
II. Evrensellik
III. Mantıksallık
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bilginin özelliklerindendir?
15.
Soru 15 )Bilim, ne kesintisiz olarak ilerler ne de birikimsel bir süreç izler. Bilimde sapmalar, inişler ve çıkışlar söz konusu olduğundan düzgün doğrusal devam eden bir süreçten bahsedemeyiz.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisi eleştirilmiştir?
16.
Soru 16 )• Varlık düşüncedir.
• Varlık maddedir.
Bu görüşler varlık felsefesinin aşağıda verilen sorularından hangisine cevap niteliğindedir?
17.
Soru 17 )Bilim varlığı incelerken onu bir bütün olarak ele almaz. Biyoloji canlı organizmayı, fizik hareketi, astronomiyse yıldızları konu edinir.
Buna göre bilimin varlığa yakla şımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18.
Soru 18 )“Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey sürekli değişim içindedir.”diyen bir filozofa göre varlık aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )“Düşünceden bağımsız bir nesneler dünyası yoktur, var olan her şey düşünceye bağlıdır. Madde gerçek değildir ve var olan her şey zihinseldir.”
Bu parçandaki düşünceler aşağıdaki felsefi öğretilerden hangisiyle uygunluk içindedir?
20.
Soru 20 )Evrende her şeyin sonsuz sayıdaki atomdan meydana geldiğini, tektek varlıkların bu atomların birleş mesi veya ayrılmasıyla oluştuğunusöyleyen filozof ve görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Felsefe 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Felsefe 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 3 ders özetlerine de Felsefe 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Felsefe 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 3 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 3 1. dönem soruları, Felsefe 3 3. dönem soruları Felsefe 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020